Debatt:

Folkets hus på Ranheim kan bli revet

Det røde flagget utenfor Folkets Hus på Ranheim en 1. mai for noen år siden. Nå er spørsmålet: Hva skal skje med det gamle huset?  Foto: Glen Musk

Saken oppdateres.

Fredag 7. juni 2013 tok folk i Hommelvik en verdig avskjed med det 98 år gamle forsamlingshuset (Folkets hus) i Hommelvik. Huset skulle rives og det skulle bygges nytt kulturbygg på tomta. Selveste Johan Nygaardsvold satt selv i byggekomiteen og følelsene var sikkert store på avskjedsdagen for huset.

Svein Otto Nilsen  Foto: Christine Schefte

LES BAKGRUNN: Hva vil vi med Folkets hus på Ranheim?

Kan det samme skje på Folkets hus på Ranheim? Ja. Dette påpekte jeg i et debattinnlegg 24. juni 2013. Seks år har gått og endelig har også styret innsett at noe må gjøres. Jeg er fullt klar over at kampånden for å bevare Folkets hus på Ranheim er stor. Samtidig er behovet for et skikkelig kulturhus for hele Ranheims området svært stort. Her kan man samle alt av kulturaktiviteter som foregår på Ranheim.

Interessert i debatt og meninger? Les flere saker her.

Ranheims-område er under en voldsom utbygging og behovet for en «storstue» i bydelen er absolutt tilstede. Det er ingen tvil om at lag og organisasjoner i bydelen savner et skikkelig bydelshus hvor all aktivitet kan samles.

Jeg oppfordrer derfor at man snarest ser på tomt til et slikt kulturbygg (bydelshus) og da er tomta til dagens Folkets hus en av alternativene som ligger sentralt. Det finnes også et alternativ i tilknytningen til fridrettshallen og Ranheim skole. Da må følelsene legges vekk slik hommelvikingene gjorde 7. juni 2013.

Følg Adresseavisen Meninger på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter

På forsiden nå