Debatt:

Bildebruken vitner om en forestilling om at jenter bruker søte rosa tyllskjørt og er «flinke piker» med klassiske instrumenter og dans

Temaplan for Trondheim kommunale kulturskole skal opp til politisk behandling neste uke. Dette er AKKS sitt innspill i debatten.

Vokallærer Bogey Stefansdottir og AKKS-elev Lucia Barcena i forbindelse med at Adresseavisen laget en reportasje i fjor høst.  Foto: Emilie Sofie Olsen

Saken oppdateres.

Kulturskolen kan og bør samarbeide bedre med frivillige, ideelle aktører. Dette er og i tråd med regjeringsplattformens formuleringer om bedre samarbeid mellom kulturskolen og frivilligheten. Et slikt samarbeid kan rette opp i den kjønnede problematikken rundt instrumentvalg, og etablere konkrete strategier for kjønnsbevissthet og inkludering generelt.

Skjermdump fra Temaplan for Trondheim kommunale kulturskole. 

Interessert i debatt og meninger? Les flere saker her.

AKKS Trondheim og Feminalen jobber for likestilling i musikklivet, og AKKS nasjonalt har lenge hatt en vellykket satsing på inkludering av barn fra lavinntektsfamilier med gratisplasser. Vi ser potensialet i en bredere mangfoldstrategi med tanke på våre medlemmer.

Allerede på side 1 og 2 i planen til kommunen vitner bildebruken om en forestilling om at jenter bruker søte rosa tyllskjørt og er «flinke piker», som velger klassiske instrumenter og dans. Selv om det er ganske likt fordelt antall gutter og jenter på kulturskolene statistisk sett, er det fortsatt et problem at instrumentvalg er kjønnsdelt. Og kulturskolen ser ikke ut til å gjøre noe med dette.

LES OGSÅ: Ingen kvinner i front på arenakonsertene

AKKS Trondheim ser i likhet med for eksempel Isak kultursenter en tendens mot at jenter velger å gå lenge på skole og kurs for å lære, og ikke tør spille konserter og gå ut i det profesjonelle musikklivet før de «er gode nok». Kvinnelige musikere faller i det hele tatt fra i arbeidslivet, selv om de er mer tilstede på utdanningene. Mens gutter og menn i større grad øver selvstendig og «gjør det selv», og også har større muligheter i det profesjonelle musikklivet på grunn av fortsatt eksisterende strukturelle kjønnsnormer.

Kulturskolen er per idag ikke for alle. Én ting er de lange køene, et annet problem er den sosioøkonomiske skjevfordelingen. Adresseavisen hadde en sak på dette lokalt i 2012 , idag er dette fortsatt noe som snakkes om. En ting er hva kulturskolen i Trondheim kan og vil gjøre for å bedre dette, men dere politikere må også tilrettelegge for alternativer til kulturskolen. Byen trenger også et variert opplæringstilbud.

LES OGSÅ: Private aktører overtar køene til den kommunale kulturskolen

AKKS Trondheim tilbyr en alternativ musikkutdanning til mer tradisjonell opplæring og den klassiske skolen. I tillegg til at vi tilbyr jenter trygge rammer til musikkopplæring og valg av utradisjonelle instrumenter, ser vi og at familier fra marginaliserte bakgrunner velger oss, og dermed har vi en svært sammensatt og mangfoldig medlemsmasse. Da er det samtidig et problem for oss, og ikke minst for målgruppen i Trondheim at vi ikke får lokalt tilskudd til inkludering av barn fra lavinntektsfamilier, noe som våre andre avdelinger gjør.

Vi sliter med å synliggjøre vårt potensiale og har fortsatt ikke lokalt eller regionalt driftstilskudd til vårt viktige likestillings- og inkluderingsarbeid i det lokale kulturlivet. AKKS Trondheim samarbeider mer gjerne med Kulturskolen med tiltak og kursing i normkritikk og inkludering, som kan hjelpe både oss og likestillingsformålet bli mer synlig og etablert i det lokale kulturlivet.

AKKS er en idealistisk musikkorganisasjon som jobber for å rekruttere og motivere jenter i musikklivet

Følg Adresseavisen Meninger på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter

På forsiden nå