Debatt:

Ap om eldreomsorg: Provoserende innlegg fra Høyre

Turid Stenseth i helse- og velferdskomiteen imøtegår påstander fra Trondheim Høyre.   Foto: Mariann Dybdahl

Saken oppdateres.

Forskningsbaserte brukerundersøkelser er et ledd i arbeidet for å forbedre tjenester både i eldreomsorgen og på andre tjenesteområder. Slike undersøkelser er et hjelpemiddel, men gir selvsagt ikke hele bildet. Nettopp derfor har undertegnede som fraksjonsleder for Ap i helse- og velferdskomiteen, sammen med kommunalråd Sissel Trønsdal, i løpet av denne fireårsperioden flere ganger besøkt helse- og velferdssentre og hjemmetjenester, og vi har hatt samarbeid med arbeidsutvalget for brukerrådene.

Interessert i debatt og meninger? Les flere saker her.

Turid Stenseth 

Direkte dialog over tid med ansatte og pårørende har gitt økt kunnskap og har resultert i konkrete, iverksatte tiltak. Eksempelvis kan nevnes etablering av avdelingslederstillinger for sykepleiere, innføring av servicevertstillinger og en ny modell for tverrfaglig arbeid nær tjenestemottakerne i hjemmetjenesten.

Kvalitetsmeldingen for eldreomsorgen, som gir fortløpende oppdatert informasjon om status på en rekke områder på det enkelte helse og velferdssenter, ligger lett tilgjengelig på nettet. Utformingen av dette kvalitetssystemet er så langt enestående i sitt slag og gir mulighet for alle til detaljert kunnskap om tjenestetilbudet.

LES OGSÅ: Frykt og fakta i omsorgssektoren

Høyre har vært påfallende passive når det gjelder konkrete forslag om forbedringstiltak i eldreomsorgen. Å påstå at Arbeiderpartiet «kjemper iherdig for å unngå fokus på det som ikke er godt nok i eldreomsorgen» (innlegget fra Høyres Tone Sletten) oppleves provoserende. Tvert imot har fokus på det som ikke er godt nok vært en drivkraft for iverksatte forbedringstiltak fram til nå, og vil være det videre.

Følg Adresseavisen Meninger på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter

På forsiden nå