Debatt:

Høyre svarer Ola Borten Moe (Sp): Endringene Sp etterlyser, vil de få på borgerlig side

Førstekandidat Marthe Løvik og Sp-nestleder Ola Borten Moe fronter Sps politikk i Trondheim. - Hos oss står døren åpen, skriver Høyres Trygve Bragstad i dette debattinnlegget.  Foto: Rune Petter Ness

Saken oppdateres.

Ola Borten Moe gjør helt rett i å stille krav til byutviklingen i Trondheim, i Adresseavisen 26. august. Det samme har Høyre valgt å gjøre, etter at Ap har vekslet mellom å ha foten på bremsen i 16 år, og outsource byutviklingspolitikken til krefter utenfor bystyrets kontroll. Det er derfor på høy tid med en ny kurs i Trondheim og jeg tolker Borten Moe slik at han vil bidra til det.

LES BAKGRUNN: Ni krav til de som vil samarbeide med Sp i Trondheim etter valget

Høyre vil starte med de viktigste grepene:


1. Spar dyrket jord og vri veksten innover. Det bor under 20 000 mennesker rundt Midtbyen. Vi mener det er rom for å bygge 15 000 nye sentrumsnære boliger i trekanten mellom Sluppen, og Nyhavna. Flere vil kunne gå og sykle i hverdagen, og flere vil kunne benytte handel og tjenester i nærheten. Kommunen har beregnet at Trondheim kan bygge opptil 32 000 nye boliger ved fortetting og byomforming. Fortetting skal skje i strøkets karakter og mest mulig langs kollektivårer.

2. Det må ryddes opp i kaoset i Midtbyen. Selv om intensjonen er god, har omleggingen av trafikkmønsteret ført til at trafikken står. Fremkommeligheten til ambulanser, bilister, kollektivtilbud, syklende og gående har blitt dramatisk verre. For varetransport og butikker har situasjonen lenge vært uholdbar og har nå blitt kritisk. Vi vil åpne for å gjeninnføre flere kjørefelt i sentrum.

3. Havneområdene skal utvikles. Utbyggingen av Nyhavna har AP trenert i ti år, mens presset har økt i randsonene av byen. Får vi flertall etter valget vil vi foreslå oppstart av utbygging av Nyhavna som en ny grønn bydel allerede i første bystyremøte etter valget.

4. Miljøpakken må bli mer treffsikker. Bilistene bidrar hvert år med over 600 millioner kroner til Miljøpakken. Vi skylder dem å forvalte pengene klokt og holde bompengene under kontroll. Full oppgraving av Elgeseter gate, som Ola Borten Moe også viser til, er eksempel på et prosjekt som godt kan kuttes.

5. Metrobussen må gi et bedre tilbud - ikke dårligere. Trondheim bruker nesten to milliarder kroner på nytt busstilbud. Vi vil stille ufravikelige krav til fylkeskommunen og AtB om at busspassasjerene skal få et raskere og mer effektivt tilbud.

Interessert i debatt og meninger? Les flere saker her.

Endringene Sp etterlyser, vil de få gjennomslag for i et samarbeid på borgerlig side etter valget. Hos oss står døren åpen for alle partier som ønsker et skifte og ny kurs i byutviklingen.

Følg Adresseavisen Meninger på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter

På forsiden nå