Debatt:

Nytt svar til Snorre Vikdal: Når verden snus på hodet

Sjefredaktør i Adresseavisen Kirsti Husby svarer på kritikk mot avisens dekning av blant annet ordfører Rita Ottervik.  Foto: Mariann Dybdahl

Saken oppdateres.

Snorre Vikdal hevder i et nytt leserinnlegg i Adresseavisen at jeg ikke svarer på hans spørsmål. For meg fremstår det mer som om Vikdal ikke er fornøyd med svarene han har fått.

Vikdal sier at Adresseavisen beskytter ordfører Rita Ottervik. Det faller på sin egen urimelighet.

Interessert i debatt og meninger? Les flere saker her.

Adresseavisens avsløringer i Kystad-saken førte til at hele den politiske eliten i Trondheim, med ordfører Rita Ottervik i spissen, var nødt til å troppe opp på Politihuset for å avhøres i en korrupsjonsetterforskning som omhandlet eliten i Ap.

Nå kritiserer Vikdal oss for hvordan vi har fulgt opp vår egen avsløring.

Heller ikke der har vi noe å skjemmes over. Uten Adresseavisens innsynsprosess ville verken Trondheims befolkning, eller Vikdal, visst hva som ble avdekket om det maktbærende partiet i Trondheim i løpet av politiets etterforskning. At vi lyktes med å få innsyn i avhør og beslag i en henlagt straffesak, er trolig enestående i Norge.

LES OGSÅ: Høyre rop om råttenskap

Når det gjelder avhøret av Rita Ottervik i Kystad-saken har vi vært åpne om at vi bare ba Økokrim om innsyn, ikke Riksadvokaten, av strategiske årsaker for å øke sjansen for å få medhold. En strategi som lyktes. Videre blir vi kritisert fordi vi ikke har sjekket at to e-poster i samme sakskompleks ble journalført. Det stemmer at vi ikke sjekket om disse e-postene, som vi fikk tilgang til hos Økokrim, ble journalført. At Vikdal sjekket, er bra.

LES OGSÅ: Adresseavisen har beskyttet ordfører Rita Ottervik og andre toppolitikere

Vikdal trekker også frem en sak som ligger 18 år tilbake i tid som omhandler Rica Nidelven og stemmegivningen der. Også den saken skrev vi om og jobbet grundig med. Hypoteser og tips hadde vi mange av. Men den gang, som nå, må det dokumentasjon på plass før publisering. I løpet av de 18 årene som har gått, er det også andre spørsmål vi heller ikke har stilt. Vikdal er god til å stille spørsmål og må fortsette med det. Vi må daglig prioritere hvilke saker vi skal lage og etter beste evne gå etter de sakene som viktigst for byen og distriktet vårt.

Vi prioriterer av og til feil. Det er ikke alltid man vet bedre, ut fra den informasjonen man sitter på i et gitt tidspunkt. Men i denne saken har vi gjort rett. Vi har avdekket en ukultur i det dominerende partiet i Trondheim de siste 16 årene. Vi har ikke på noen måte beskyttet ordføreren, tvert imot.

Følg Adresseavisen Meninger på Facebook og Adresseavisen påFacebook, Instagram og Twitter

På forsiden nå