Debatt:

Byutvikling på ville veier

Trondheim kommune tviholder på å skulle gi tillatelse til kjøpesenteret i Hangaren – stikk i strid med eget uttalte ønske om å bevare Midtbyen. Vedtaket bærer bud om en byutvikling på ville veier, som vil kunne få betydning for byen langt utover den konkrete saken.

Det er full strid om hangaren som bygges om på Lade (bildet). Nå skal saken opp i bygningsrådet i Trondheim kommune.  Foto: Håvard Jensen

Saken oppdateres.

RED.ANM.: Leserinnlegg-skribenten representerer DNB Livsforsikring. De eier Lade Arena, som er konkurrenten til Hangaren.

Tirsdag 3. september skal bygningsrådet på ny behandle spørsmålet om Hangaren skal gis dispensasjon til å etablere kjøpesenter på eiendommen. Første gang slik tillatelse ble gitt, opphevet Fylkesmannen vedtaket, noe som skjedde 10. juli 2019. Begrunnelsen var at Fylkesmannen vanskelig kunne se at vilkårene for å fravike reguleringsplanens forbud mot etablering av kjøpesenter, var oppfylt.

Interessert i debatt og meninger? Les flere saker her.

Gro Boge  Foto: DNB

Kommunen valgte i likevel å innvilge dispensasjon på nytt – et vedtak fattet på rekordtid i løpet av tre uker i juli måned. Eier av Lade Arena har på ny å påklage vedtaket. Det er denne klagen som nå skal behandles på nytt.

Kommunen begrunner sitt standpunkt med at det er mangel på handelsareal i byen, og at det nye kjøpesenteret ikke vil ha negative konsekvenser for Midtbyen. Standpunktet står i skarp kontrast til markedets oppfatning, samt kommunens egen sentrumsstrategi.

LES OGSÅ: - Vi vil følge saken så langt det går

Formannskapet behandlet så sent som 13. august 2019 sin sentrumsstrategi. Dokumentet danner fundamentet for Trondheims byutviklingsstrategi frem mot 2050. Fra dokumentet siteres det: «Kommunen kan ikke bare se på sentrum og Midtbyen isolert gjennom tiltak og virkemidler for å nå visjonen om et levende og attraktivt bysentrum, men må samtidig redusere byspredningen som skjer gjennom boligbygging i ytterkanten av byen, og gjennom utvidelse og nybygging av store, konkurrerende kjøpesentra utenfor sentrum.»

Hva er verdien av en strategi, når den fravikes ved første anledning?

LES OGSÅ: Odd Reitan kjøper ytterligere ti bygårder i Midtbyen

Kommunen har i sin saksfremstilling i Hangaren-saken argumentert med at det er underskudd på store handelsarealer, og at dette nødvendiggjør en dispensasjon i denne saken. Dette kunne vært et godt argument - problemet er bare at det ikke er mangel på handelsarealer. Alle leietagerne som flytter til Hangaren kommer allerede fra eksisterende handelsarealer på Lade. Disse arealene må jo også fylles opp. Det er følgelig ikke riktig at det er mangel på slike arealer i området eller byen for øvrig.

Videre mener kommunen at butikker som Power og andre butikker i Hangaren ikke vil være i konkurranse med Midtbyen. Mon tro om Elkjøp som nettopp har etablert seg i Nordre gate er enig i dette?

LES OGSÅ: Bygger nytt kjøpesenter for kvart milliard på grensen

Selv om et slikt brudd mellom liv og lære er problematisk nok, er de mulige ringvirkningene vel så utfordrende. Kommunen har i sitt vedtak i praksis sidestilt handel med såkalte «plasskrevende varer» med «arealkrevende handelskonsepter». Det første begrepet er forbeholdt trelast, biler, maskiner, og så videre - varer som kjøpere nødvendigvis må transportere med bil. Kommunen åpner nå i praksis for at butikker kan organiserer seg som et «arealkrevende handelskonsept» og derved forvente å få etablere seg utenfor Midtbyen, uansett om man selger brødristere, hoppestrikk eller bordskånere.

Hva slags motiver er det som driver kommunen til å gå så på tvers av egne strategier og sunn fornuft i en slik prinsipiell sak? Handelen er i endring og behovet for butikkarealer reduseres. Tallene viser at omsetningen i midtbyen synker – det er starten på en negativ spiral og vil bare fortsette om Trondheim kommune fortsetter å dispensere fra demokratisk vedtatte planer og fatte vedtak stikk i strid med egen reguleringsplanplan.

Det er ennå ikke for sent å snu. Når bygningsrådet behandler saken på ny tirsdag, kan de beslutte å følge sin egen sentrumsstrategi og avslå dispensasjonen. Hvis så ikke skjer, har kommunens politikere tatt et stort skritt i feil retning for byutviklingen i Trondheim.

Følg Adresseavisen Meninger på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter

På forsiden nå