Debatt:

Reformskye populister?

Det er blitt krevende å ha tillit til både deg, Erna, og dine disipler, når dere til det kjedsommelige påstår at distriktene styrkes under dagens regjering.

I fjor samlet mellom 200 og 300 innbyggere seg på Torget for å delta i oppropet for Snåsa-ambulansen. - Vi opplever ikke en styrking av ambulansetilbudet når fire Snåsa-ungdommer må vente 43 minutter på ambulanse etter en trafikkulykke, skriver Arnt Einar Bardal, ordførerkandidat Snåsa Senterparti.   Foto: Birger Ringseth

Saken oppdateres.

Det uttales stadig oftere at Senterpartiets politikk er populisme og at de sier nei til alt. Mulig det, men desto mer interessant at antall partier som nå følger i Senterpartiets fotspor, øker proporsjonalt med avstanden til regjeringskvartalet. Denne avstanden krymper nå så faretruende at vår regjering, med Ap på slep, nok føler sine posisjoner og politikk truet. Å beskylde Sp for å drive populisme, er også å beskylde en stadig økende del av Norges befolkning for å falle for populisme. Det tåler vi, tenk større, sier Vedum.

Det er etter hvert blitt noe krevende å ha tillit til både deg, Erna, og dine disipler, når dere til det kjedsommelige påstår at distriktene styrkes under dagens regjering.

Interessert i debatt og meninger? Les flere saker her.


Vi tror ikke på at distriktene styrkes ved å slå sammen fylker og kommuner, så lenge all historikk viser at sammenslåing betyr sentralisering av makt, funksjoner og arbeidsplasser. Vi tror ikke på sammenslåing så lenge utredninger hverken kan vise til styrket økonomi eller bedre tjenester.

Dere styrker ikke distriktene når dere ikke kan håndheve vedtatt rovdyrpolitikk. Beitebrukerne faller ikke for populisme, de blir forbannet og oppgitt når dere sier nei til å ta ut rovdyr som river for fote i beiteprioriterte områder. De blir forbannet når styrende politikere og forvaltning ikke lytter til deres erfaring og kunnskap gjennom generasjoner. De blir forbannet når selve livsgrunnlaget trues fordi dere i regjeringskvartalet ikke evner å følge opp rovdyrforliket, og at dette nesten alltid tolkes i disfavør beitebrukerne.

LES OGSÅ: Elida Solberg ringte ambulanse midt på natten. Fem og en halv time senere var hun fremdeles på vei til sykehuset

30-50 prosent av alle reinkalver, rundt 10 prosent av voksen rein og en mengde sau og lam blir rovdyrmat hvert år i Snåsa. For kort tid siden ble det registrert 21 ulike bjørner i kalvingsområdet til Luru reinbeitedistrikt og mengden jerv og gaupe i distrikt Skjækra er uholdbar høy. Rovdyr sprenger reinflokker og saueflokker, som flykter ned til bygda og som igjen betyr utfordringer med beiting på innmark og påkjørsler av bil og tog. Ikke minst at det er en svært krevende jobb både å finne og samle flokker som er spredt over store lavlandsområder. Rein trenger ro, og spesielt i kalvingstiden.

Det var flere hundre som møtte opp da snåsningene hadde et opprop på torget i Snåsa i fjor.  Foto: Siv Merethe Gederaas Belbo

Distriktene styrkes ikke med å redusere eller sentralisere ambulanser. Ved å godta nedskalering av Snåsa-ambulansen og omdirigering Leksvik-ambulansen er hele beredskapen i vår region sterk svekket. Vi opplever ikke styrking når fire Snåsa-ungdommer må vente 43 minutter på ambulanse etter en trafikkulykke. All ære til ambulansearbeiderne fra nabobygdene for rask respons, men 43 minutter er ikke til å leve med. Vi er ikke nei-personer fordi om vi protesterer på at vår sikkerhet skal bli en salderingspost i helseforetakets budsjett. Vi sier ja til vårt folks sikkerhet og trygghet.

LES OGSÅ: Da det gikk galt, brukte ambulansen over to timer på å komme frem

Dere styrker ikke sikkerheten vår med å fjerne det lokale politiet. Politireformen har ikke bare fjernet de lokale lensmannskontor, den har også fjernet nødvendig lokalkunnskap for forebyggende arbeide, ikke minst opp mot ungdom og rus. Vi er ikke negative til reformer, vi ønsker sikkerhet for våre ungdommer, for folket. Det kommunale brannvesen må i stadig større grad må ta oppgavene til politi og akuttmedisin. 50 prosent av utrykningene til Brannvesenet Midt er helserelaterte, og de tar i stadig større grad oppgaver som er politiets ansvar. Kommunenes økonomi styrkes ikke av dette, tvert om.

Vi opplever ikke styrking ved å øke avstander til sykehus, til fødetilbud, til skoler, sjukeheimer og en rekke andre funksjoner. Vi er ikke populister fordi vi heier på de som ser dette. Nærhet betyr trygghet, både for våre skoleungdommer, fødende, våre eldre og syke.

LES OGSÅ: Brannfolk rykker stadig oftere ut på helseoppdrag

Dere styrker heller ikke distriktene med å verne drivbar skog, forby dyrking av myr eller bygge ned matjord. Både distriktene og vårt miljø trenger en sterk treindustri og produksjon av mat i verdensklasse bør verdsettes høyere.

Hvorfor er bompenger viktigere for dagens regjering enn primære behov som akuttberedskap? Hvorfor er rovdyr viktigere enn annen fauna, enn matproduksjon eller den samiske kulturen? Hvorfor mener dere at dere vet bedre enn oss hva som er best for oss?

LES OGSÅ: I mangel på ambulanse må Kathë-Alice rykke ut fra eldresenteret når noe skjer

Nei, kjære Erna & co. Vi ønsker ikke å bruke tid på å kjempe for det som er nevnt over, vi bare må!

Vi ønsker å bruke tid på å utvikle næringer, arbeidsplasser og styrke våre bygder og regioner. Finne løsninger og økonomi for å realisere en ungdomsklubb, en sjukeheim eller en idrettshall. Finne smartere samarbeidsløsninger med våre nabokommuner. Bruke tid på læring, omsorg og kvalitetstid for våre innbyggere, både på jobb og i fritid. Vi ønsker å fortsette med å forvalte våre naturressurser på en slik måte at det oppleves som uberørt natur, og selv sørge for balanse mellom næringsinteresser, miljø, fauna og flora. Vi tar dette mer seriøst enn dere sannsynligvis noen gang vil forstå.

Vi kommer til å kjempe videre for det vi mener er best for våre kommuner og regioner, og vi stemmer på politikere som evner å lytte til dette.

Følg Adresseavisen Meninger på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter

På forsiden nå