Debatt:

Sp vil ha mye igjen for å komme til oss

Døra står åpen for Senterpartiet, skriver de to Høyre-toppene.  Foto: privat

Saken oppdateres.

Høyre i Trøndelag åpner dørene for alle som vil bidra til forandring ved årets fylkestingsvalg. Ikke minst tror vi Senterpartiet vil ha mye igjen for å samarbeide med Høyre. Det nye storfylket må knyttes sammen slik at alle deler av fylket blir med på utviklingen. Derfor er vi sterkt uenige i Arbeiderpartiets pålegg til AtB om å kutte i kollektivtilbudet i distriktene.

Høyre er av samme grunn også opptatt av de stadig dårligere fylkesveiene våre. Å spare på vedlikehold betyr i praksis at vår felles formue forvitrer.

Pål Sæther Eiden  Foto: Kim Nygård

Henrik G. Kierulf  Foto: Morten Antonsen

Interessert i debatt og meninger? Les flere saker her.

Og våre videregående skoler må få anledning til å satse særskilt på fag det er spesielt stort behov for lokalt, og hvor kommunens arbeidsliv har verdifull kompetanse. Høyre har garantert for at alle de videregående skolene skal opprettholdes. Derfor er det viktig at vi styrker og utvikler skolene ved å satse på godfot-teorien. Skolene må bli enda bedre på det de er gode på fra før.

Høyre er et ja-parti som i fylkestinget vil støtte lokale initiativ. Det er folk i kommunene som vet best hva som er viktig og riktig for seg. Fylket skal ikke være en overkommune som vet best For Høyre er dette viktig når vi stemmer i politiske saker.

Men det viktigste vi i Høyre kan gjøre som folkevalgte er å lytte, lytte og lytte. Derfor har vi vært mer på reise rundt i alle deler av fylket enn noen andre i fylkestinget. Det har vi gjort for å lære. Og det vil vi fortsette å gjøre slik at vi kan treffe de beste beslutningene for alle trøndere. Vi har tro på det enkelte mennesket, på de små og store fellesskapene og på lokalsamfunnene. Vi tror på hele Trøndelag.

Følg Adresseavisen Meninger på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter

På forsiden nå