Debatt:

Svaksynte raser, beboere protesterer og en pensjonist ønsker seg setebelte - AtB svarer på alt

Adresseavisen mottar veldig mange leserinnlegg om metrobussen og AtB. Her har vi samlet et utvalg - og hentet inn svar fra kollektivselskapet.

  Foto: Mariann Dybdahl

Saken oppdateres.

Elendig informasjon fra AtB

 • Lørdag 3. august startet AtB med nye ruter. Som mangeårig busspendler var jeg glad for å se at stoppet Edvard Bulls veg skulle betjenes av en av metrobussene. Da åpningen kom, og dette busstoppet ikke var ombygd for metrobuss, trodde jeg at det bare var et spørsmål om forsinkelse. Stoppet lå tross alt inne i tegninger av ruta samt i appen som viser rutetider. Stor var derfor min overraskelse da det den 29. august, bokstavelig talt over natten, kom opp et skilt ved Edvard Bulls veg som sa at stoppet ikke betjenes av metrobuss. Det hadde tross alt vært kjørt metrobuss der i tre uker. Det var heller ikke kommet opp et eneste skilt på forhånd som advarte de reisende mot at stoppet skulle bli stengt, og det lå ikke ut en eneste melding på nettsidene eller Facebook-sidene til AtB om at metrobussen skulle slutte å betjene denne holdeplassen. Det var også slik at stoppet kom opp som metrobuss-stopp i AtB sin reiseplanlegger, selv etter at skiltet var kommet opp. Dette betyr at folk som planla reisen sin ut ifra appen, fikk feil informasjon. Jeg vet om personer som ikke nådde møtet sitt fordi de måtte gå til et annet stopp, og dermed mistet bussen. Enda merkeligere er begrunnelsen for nedleggelsen. På spørsmål til AtB fikk jeg til svar at det lagt ned fordi stoppet ikke er stor nok for metrobuss. Det har da vært for lite hele tiden? På spørsmål til AtB om når stoppet ville bli ombygd, fikk jeg beskjed om at nei, det vil aldri bli noe metrostopp. Denne beskjeden kommer tre uker etter at dere startet et system der stoppet sto i ruta. Går det virkelig an å rote sånn, AtB? Og gitt trafikkgrunnlaget, hvorfor får vi ikke stoppet som metrobuss-stopp senere? Det var jo planlagt slik.
Irritert beboer i området

AtBs svar til «Irritert beboer»

 • «Irritert beboer i området» skriver om holdeplassen Edvard Bulls veg og det vedkommende mener er dårlig informasjon da den ble tatt bort som stoppested for linje 3. Etter at det nye kollektivsystemet ble satt i gang ble det etter hvert klart at denne stasjonen ikke var forsvarlig for bruk med metrobuss. Stasjonen er rett og slett for kort og er ikke bygget etter kravene. Dette synes vi er beklagelig og de som har ansvaret for holdeplassene jobber nå med å utbedre dette. Linje 14 stopper fortsatt på Edvard Bulls veg. Da det ble klart at stasjonen ikke lenger kunne brukes satte vi opp informasjon på stedet. Vi la også ut informasjon i våre kanaler på nett. Det var lite tid til å drive godt informasjonsarbeid i dette tilfellet, og vi beklager sterkt at vi ikke fikk informert godt nok. Vi klarte heller ikke å ta holdeplassen ut av reiseplanleggeren i tide, av forskjellige grunner, og det er selvsagt ikke holdbart for dem som fikk opp denne stoppen som en reisemulighet. Vi setter pris på tilbakemeldingen og vi tar det helt klart med oss videre.

LES OGSÅ: Kjære AtB: Nå ruller de nye superbussene ut. I den anledning har jeg en liten bønn til dere

Fagre løfter ble til stillhet og portforbud

 • Det nye systemet innebærer langt flere bussbytter, og for mange av oss er det slutt på direkte ruter til byen fra forstedene. For blinde og svaksynte var selv det gamle systemet en utfordring. Det er ikke lett å komme seg på rett buss når du ikke ser linjenummeret, og bussene står på rekke og rad på holdeplassene. Så kom det nye systemet, med enda flere bussbytter, og vi har absolutt fått en vanskeligere busshverdag. Men AtB var tidlig på banen med beroligende ord til oss: Alle busser i det nye systemet har utvendig annonsering av bussnummer! Vi har lagt alt godt til rette for dere, dere skal ikke frykte, dere blir tatt vare på!
 • Det var en stor lettelse å høre dette oppi det hele - så lenge det varte. Og det var ikke lenge, gitt! De fagre løftene om en god og trygg busshverdag for synshemmede betydde absolutt ingen ting når det kom til stykket. Ved den minste motstand fra folk som klaget på støy fra bussene, snur AtB helt om, og da mener jeg HELT OM. De skrur resolutt AV lyden på alle bussene! Det er nesten så jeg tror jeg har hatt et mareritt, og snart vil våkne og oppdage at det hele bare var en vond drøm, så utrolig er det at et selskap kan gjøre noe sånt. Og ikke nok med det. Som et lite «plaster på såret» skal de gradvis skru lyden på igjen, på lav styrke, men da bare til visse tider. Du kan bare glemme å dra ut på møte, besøk eller kveldsforelesning, for lyden skrus av klokken atten på lørdag og klokken tjue på hverdager. Jeg trodde aldri jeg skulle oppleve å få portforbud i Norge, men det er faktisk det vår gruppe har fått hvis dette gjennomføres.
 • Dette kan vi ikke akseptere. Vi vil ha utvendig annonsering tilbake på alle busser, med et lydnivå som er hørbart, selv der det er sterk trafikk og mye støy. Dette gjelder også holdeplassannonsering inne i bussene, der er lyden knapt hørbar på mange busser nå. Jeg vil på det sterkeste oppfordre AtB til å vise at dere mente noe med alle forsikringene om at vår gruppe var ivaretatt, og skru på lyden på alle busser snarest, og jeg sender en bønn til politikerne i byen om at de må holde sine valgløfter om et samfunn hvor alle, også funksjonshemmede, kan delta på lik linje, også når de tar buss!
Toril V. Susegg

Støy: Flere trondhjemmere klager på det høye volumet fra høyttalerne på utsiden av de nye bussene som annonserer hvilken buss som kommer. Dette er spesielt et problem for dem som bor i nærheten av bussholdeplasser.  Foto: Magnhild Mostad

Portforbud for blinde og svaksynte

 • Etter mange klager slår AtB av den utvendige annonseringa etter klokken 20. Seende trøndere, sinte trøndere, sammen innførte dere portforbud for deres blinde og svaksynte medborgere. Det nye buss-systemet er kaotisk for mange. For byens blinde og svaksynte fantes likevel et stort, frigjørende lyspunkt: Utvendig annonsering av hvilken buss som kommer til holdeplassen. Vi ville aldri laget infrastruktur som fratar kvinner, homofile, samer og folk med mørkere hud friheten til å være ute etter klokken 20. FNs konvensjon om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne sier at vi har rett til bevegelsesfrihet, rett til å være ute, og rett til tjenester og infrastruktur som gjør det mulig å være ute. Dermed var utvendig annonsering en drøm i oppfyllelse. Det var likestilling i praksis, og en håndfast anerkjennelse av menneskerettighetene våre. Om stillheten senkes sier man gjennom handling at blinde, svaksynte og andre ikke har lov til å bevege seg ute.
 • Livet leves til alle døgnets tider. For seende trøndere, og for blinde og svaksynte trøndere. Vennebesøket som strekker seg utover kvelden. Opp om morgenen for jobb og levering av unger. Date. Fritid. Hente barn fra organiserte aktiviteter. Familiebesøket å dra hjem fra. Seine studiekvelder på et av byens campus. Kveldsjobb. Det må da vel gå an å finne en løsning for alle? En løsning hvor ingen segregeres. Kunne vi ikke senka volumet på morgen og kveld i stedet for å skru helt av?
Hawkilara Kathrine Axelsen

Debatt: Asbjørn Osnes spurte om hvorfor ikke heller sette inn flere leddbusser i stedet for å legge om systemet. Dette svarer AtB

AtBs svar til Susegg og Axelsen: Det blir lyd igjen


 • Toril V. Susegg og Hawkilara Kathrine Axelsen skriver begge om den utvendige stemmeannonseringen som de nye bussene har. Denne funksjonen ble, som innskriverne påpeker, blant annet laget for at blinde og svaksynte lettere skulle kunne benytte busstilbudet. Vi har fått tilbakemeldinger fra flere om at det representerte en helt ny reisehverdag for de mange det gjelder. Denne funksjonaliteten har også vist seg å opptre litt ulikt på de ulike bussmodellene, og har til dels hatt svært høyt utrop. Det har ført til at lyden også har blitt til sjenanse for en del som bor langs de ulike linjene. Det pågår nå testing og tilpasning på ulike bussmodeller for å finne riktig lydnivå og hvor det skal være utrop. I denne perioden har vi valgt å skru funksjonen helt av, men dette er bare midlertidig. Når dette er på stell, kommer annonseringen tilbake.

LES OGSÅ: AtB: Vi beklager at Nilsen har hatt en ubehagelig opplevelse

Vi brukte AtB-appen!

 • Jeg skal love deg, Grethe Opsahl, at appen AtB Reise ble flittig brukt denne dagen bussen bare kjørte forbi. Men da vi prøvde å sjekke når bussen vår skulle vært på busstoppen, kom den ikke opp i appen. Så hva gjør man da? Når hverken appen virker eller bussen kommer og man kjenner på stresset at man faktisk skal rekke noe med tre gutter som skal på trening, og man vet man må gå 15 minutter hjem igjen for å hente bilen. Hva gjør man? Denne appen sier jo heller ingenting om at bussen er så full at den komme til å kjøre fra deg, så da står du da, og håper at alt ordner seg likevel ... Du er kanskje enig i at 25 minutters forsinkelse faktisk ikke er innafor, da vil jo hele poenget med å ta buss være borte. Risikerer man opp til en halvtime forsinket buss, tar man bilen, så enkelt er det. For ellers kommer man for seint frem til det man skulle rekke. Med bil vet man at man vil komme fram i tide, og man slipper å bruke opp til og kanskje over én time ekstra på ettermiddagene som allerede er altfor travle.
 • Jeg har snakket med folk som tar buss 70 Sentrum-Stjørdal, og de sier unisont at tilbudet har blitt kraftig svekket. Fra å gå buss en gang hvert tiende minutt, går det nå tre ganger i timen. Klart bussen blir stappfull og folk forbikjørt! Folk som tar buss 70 skal ikke alle til Stjørdal, de fleste skal til Ranheim, Være, Hundhammern eller Hommelvik (det er der de hopper av i alle fall), så da må dere enten sette opp flere busser eller lage en ny linje som går kun fram til Hommelvik. Vi skal prøve å ta bussen igjen, vi gir ikke opp så lett. Men å vente forgjeves på buss orker man ikke i lengden. Da tar man heller bilen i stedet, dessverre. Og om mange flere tenker som oss og har samme erfaringer, så synes jeg dere i AtB skal ta det på største alvor. Jeg er fortsatt «ekstremt skuffa».
Kathrine Myran

LES OGSÅ: Løfter 50-kilos steiner så svetten siler, men får kjeft for at ikke metrobuss-holdeplassen er ferdig

Svar fra AtB til Kathrine Myran: Vi skal gi bedre informasjon


 • Kathrine Myran har opplevd forsinkelse på linje 70 og dårlig informasjon i reiseappen. Vi er enige i at 25 minutter forsinkelse ikke er godt nok og vi har også hatt noen utfordringer med reiseplanleggeren. Vi beklager dersom reisesøket ikke dukket opp i appen. Vi jobber med å gjøre dette bedre. Myran etterlyser også informasjon om hvor fulle bussene er. Det nye passasjertellesystemet vil kunne gi oss dette, og målet er å få inn dette i vår fremtidige løsning av ny mobilitetsportal for våre kunder, men vil nok ikke være på plass på en stund enda. Vi er klar over at linjen har stort belegg. Den har ti-minutters frekvens i rushtid og avgang hver halvtime ellers på dagen. Når vi ser at noen avganger er fulle vurderer vi å sette inn ekstra kapasitet, så også i dette tilfellet. Vi beklager veldig at du har hatt en såpass negativ opplevelse og vi lover at vi jobber hardt hver dag for at tilbudet skal være forutsigbart, samtidig som vi må ta hensyn til veier, økonomi og andre begrensninger.

Kjære AtB. Hva har de som bor på Være gjort galt?

 • Tilbudet for strekningen Være-Ranheim er for dårlig. De som bor på Være kan ikke lenger ta buss til og fra aktiviteter på Ranheim på kveldstid og på søndag. De kan heller ikke ta buss til noen av de tre restaurantene som er i bydelen uten å ta buss til Strindheim og buss tilbake til Ranheim. Væretrøa har fått et bedre tilbud til Vikhammer og Malvik videregående skole ifølge AtB. Det er selvfølgelig bra, men husk at Være er fortsatt en del av Ranheim og alt som skjer i bydelen skjer rundt idrettsanlegget.
Svein Otto Nilsen, medlem i transportutvalget i Trøndelag fylke for Pensjonistpartiet

AtBs svar til Svein Otto Nilsen: Busstilbudet på Være

 • Svein Otto Nilsen skriver at busstilbudet på Være er for dårlig. Spesielt peker han på innbyggere på Være sin mulighet til å reise til Ranheim på kveldstid og på søndager. Tilbudet er, som innleggsforfatter skriver, styrket i retning Vikhammer og Malvik. Nilsen har rett i at et busstilbud ikke kan tjene alles behov alltid. Væretrøa har opplevd å få et svakere tilbud i dag enn hva de hadde før 3. august da det var tidligere endepunkt på en av de største linjene. Det ble da kjørt mange tomme busser dit. AtB hadde i løpet av våren 2019 dialog med grendalaget på Værestrøa, og kommer til å fortsette denne dialogen utover høsten for å gjøre eventuelle nødvendige tilpasninger. Da vil også tilbudet til Ranheim bli tema. I dag kan beboere på Være ta linje 44 og bytte til linje 2 på Ranheim. På kvelden er det mulig å bruke linje 79 til Humlehaugen og derfra gå 280 meter til linje 2 på Ranheim. Vårt tilbud, bruken og befolkningsutviklingen overvåker vi jevnlig og justeringer kan komme.

LES OGSÅ: Metrobussen får «venstrekjøring» i nytt knutepunkt på Tiller

Setebelter i bussen?

 • Er det setebelte i bussen, er det påbudt å bruke beltet. Men bybusser er fritatt, de kan ikke kjøre fortere enn 70 km. En bråstopp, uten belte i denne hastigheten, tilsvarer ett fall på 19 meter rett i gulvet. Lurer på om AtB i sine planer har vurdert dette?
Ustø pensjonist

AtBs svar til «ustø pensjonist»: Setebelter i bybussene

 • «Ustø pensjonist» spør om AtB har vurdert setebelter i bybussene. Det er ikke opp til AtB å vurdere det. Vi og våre operatører forholder oss til «Forskrift om bruk av personlig verneutstyr under kjøring med motorvogn». Der står det beskrevet at påbudet om bruk av setebelte ikke gjelder «buss gruppe M3 klasse I («bybuss»)». De fleste bussene i Trondheimsområdet er av denne klassen. Hvis en blir stående på en buss og opplever det som ubehagelig, anbefaler vi å spørre noen om å få sitteplass. Vi oppfordrer også alltid våre passasjerer til å reise seg for dem som har behov for å sitte.

Her blir det holdeplasser for metrobussen: Sjekk ruter og holdeplasser i vårt metrobusskart

Følg Adresseavisen Meninger på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter

På forsiden nå