Debatt

Smertepasienter mister rett til behandling

Er det politisk vilje og aksept for at smertepasientene skal miste et vesentlig tilbud i vår region?

Kan avgjørelsen fra Helse Midt-Norge om ikke å videreføre FysMed-klinikkens tverrfaglige helsetilbud fra 2020 være faglig og behovsmessig veloverveid? Spør ansatte ved klinikken.  Foto: PRIVAT

Saken oppdateres.

Det har vært økende fokus på mangelfullt tilbud til smertepasienter. Nå avvikler Helse Midt-Norge RHF-tilbudet ved FysMed-klinikken i Trondheim, og klinikken står i fare for å bli lagt ned..

FysMed-klinikken har fått beskjed fra Helse Midt-Norge RHF om at det ikke lenger er behov for våre tilbud, og våre avtaler med Helse Midt-Norge blir ikke fornyet fra nyttår 2020. Vi ansatte var selv representert på møtet med Helse Midt-Norge 27. juni hvor vi fikk beskjed om at ingen av våre tverrfaglige tjenester – verken til smertepasienter eller livsstil og overvekt, er ønsket videreført fra 2020.

LES SVARET FRA HELSE MIDT-NORGE HER.

LES OGSÅ: Trude slet i mange år med smerter i ryggen.

Alle henvisninger skal heretter sendes til St. Olav, og på møtet ble det sagt at flesteparten av disse pasientene nå skal avvises, altså ikke få rettigheter i spesialisthelsetjenesten. Med dette sier vel samtidig Helse Midt-Norge at de flere tusen pasienter vi har fått henvist og behandlet her opp igjennom årene aldri skulle hatt noe slikt tilbud. En ganske sterk påstand og viser lite respekt for disse store og betydelig plagede pasientgruppene.

Kan det være riktig å avvikle tilbudet ved FysMed-klinikken? Sannheten er at stadig flere har helseplager knyttet både til langvarige smerter og overvekt, og andelen som har problemer med å stå i arbeid øker. Vi har et helsevesen hvor politikere og helsemyndigheter de siste årene stadig har etterspurt mer tverrfaglighet og rehabilitering, både på muskel-skjelett og overvekt. Samme tilrådning finner man også i Europeiske retningslinjer og i den internasjonale kampanjen «Gjør kloke valg».

LES OGSÅ Merethe (49) drømte om å løpe maraton. Nå trener hun på å lære seg å gå igjen.

FysMed-klinikken har drevet tverrfaglig rehabilitering for pasienter med muskel-skjelett smerter i 25 år i Trondheim. Vi startet som tverrfaglig ryggpoliklinikk i 1995 og er vel for mange best kjent som «Ryggskolen» for undersøkelse, diagnostikk og behandling for de med langvarige ryggsmerter. Siden har vi utvidet tilbudet med egen tverrfaglig «skulderskole» og et tverrfaglig tilbud for livsstilsendring til de med helseskadelig overvekt. Vi hadde også et tverrfaglig tilbud spesielt for de med diffuse, utbredte smerter – Fibromyalgi, men fikk for en tid siden beskjed fra Helse Midt-Norge om at disse pasientene ikke hadde rett til helsehjelp i spesialisthelsetjenesten.

FysMed-klinikken har nasjonal godkjenning som utdanningsinstitusjon for leger i faget fysikalsk medisin og rehabilitering og for fastleger i spesialiteten allmennmedisin. Rundt tretti leger har fått deler av sin spesialistutdanning ved FysMed-klinikken.

LES OGSÅ: Ryggmargskadde får trene videre

Vi som jobber ved FysMed-klinikken opplever å ha utviklet og levert gode tverrfaglige helsetjenester til disse store pasientgruppene i alle disse årene. Vi opplever et godt samarbeid både med fastleger og pasienter. Det har vært en økende etterspørsel etter våre tjenester i denne delen av spesialisthelsetjenesten som kommer inn under rehabiliteringstjenester. Vi har hatt ca. 2000 henvisninger årlig de siste årene – hovedsakelig fra fastleger, men også en god del fra forskjellige avdelinger ved St. Olav.

Vi har gode resultater med oppfølgingen av disse pasientgruppene, også dokumentert i egen kvalitetssikring, evaluering og forskning ved klinikken - viktigst på bedre helse og livskvalitet hos den enkelte, men også på tilbakeføring til fast arbeid hos langtidssykemeldte.

LES OGSÅ: Økonomien i Helse Midt-Norge er svært krevende

Vi har to spørsmål til Helse Midt-Norge RHF og våre øvrige helsemyndigheter:

- Kan avgjørelsen fra Helse Midt-Norge om ikke å videreføre FysMed-klinikkens tverrfaglige helsetilbud fra 2020 være faglig og behovsmessig veloverveid?

- Er det politisk vilje og aksept for at smertepasientene skal miste et vesentlig tilbud i vår region?


På forsiden nå