Debatt:

Etologen svarer Dyrevernalliansen: Dere har rett i mye, og det er lite vi er direkte uenig i

Foreningen Norske Etologer er glad for at etologi nå får økt synlighet og anerkjennelse, skriver leder av foreningen i dette svarinnlegget.  

Saken oppdateres.

Takk for svar fra Dyrevernalliansen. Dere har rett i mye, og det er lite av det som påpekes i svaret deres som foreningen eller jeg som leder er direkte uenig i. La meg bare rette opp i noe som sannsynligvis er en misforståelse: Jeg jobber ikke som etolog i nåværende stillinger (for Bondelaget og en kommune i Trøndelag, red.anm.), men Adressa ønsket likevel å inkludere disse.

LES OGSÅ: Er dette «stakkars» griser på hardt betonggulv, eller en funksjonell løsning?

LES OGSÅ: Etologen som svitet dyrene

I eksemplene du ser og etologen ser er det noen viktige momenter verdt å merke seg. Dette er eksempler på observasjoner og vurderinger som etologer kan gjøre. Det er ikke et generelt og korrekt svar, det er ikke et forsvar av driftsmetoder, og det er heller ingenting i veien for at dette kan utvikle og endre seg med tid. Selv om dette presiseres ved flere anledninger i kronikken, kan jeg forstå at det er lett å tro noe annet. I etologi og øvrig forskning jobber man med bias, altså egen forutinntatthet, og vår egen bakgrunn, identitet og meninger farger vårt syn og oppfatning av andre, uansett hvem vi er. Når det gjelder etologisk forskning og dyrevelferd som vitenskap må vi likevel søke å unngå dette.

Interessert i debatt og meninger? Les flere saker her.

Å være etolog innebærer å ta høyde for mangfold og variasjoner, og ikke være påståelig om at kun én løsning vil være riktig. Dette gjelder dyr som individ og i sosiale grupper, men også for innredning, husdyrrom, arealtilgang og andre faktorer som påvirker dyrevelferd, ikke minst dyreeier selv. Å involvere dyreeier som faktor i dyrs velferd er sentralt fordi 1) de kjenner dyrene sine og har individuelle forutsetning for å tilrettelegge dyreholdet sitt i tråd med krav til dyrevelferd, og 2) mennesker er også dyr, og en etolog kan enkelt vise til våre felles atferder, emosjoner, reaksjoner og interne mekanismer. Økt etologisk kompetanse vil lettere synliggjøre parallellene mellom dyr og mennesker, og gi bedre forutsetning for å vurdere dyrs behov og velferd i framtida. Det vil også bidra til redusert bruk av antropomorfisering, slik at dyrs behov tilfredsstilles etter deres egne egenskaper og evner, og ikke menneskelige.

LES OGSÅ: På tide med forbud mot innekatter

Foreningen Norske Etologer er glad for at etologi nå får økt synlighet og anerkjennelse. Det er et vakuum i markedet for etologisk kompetanse, uavhengig av om det er i landbruk, havbruk, kjæledyrsektor, dyreparker eller annet. Foreningen har tillit til at etologer i kraft av sin kunnskap tilfører sine arbeidsgivere verdifull kompetanse, og vi tror dette vil bidra til økt kunnskap og synergier framover. Vi ønsker å takke Dyrevernalliansen som bekrefter at etologer har en unik kompetanse og innsikt i dyrenes ve og vel. Forhåpentligvis kan vi ta flere steg mot hverandre i dyrevelferdsdebatten slik at tiltak og løsninger kan bli mer konstruktive i framtida.

Følg Adresseavisen Meninger på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter

På forsiden nå