Debatt:

Helse på anbud - i sin konsekvens medisinsk uforsvarlig?

Ærlighet varer lengst - også for Helse Midt. Ærlig talt så ryker FysMed-klinikken nå ut av dansen fordi de koster for mye. De tar inn for mange pasienter, avviser for få. Vi vet at de har kompetanse og resultatmål å vise til, skriver fastlege Julie Nesheim.  Foto: Terje Visnes

Saken oppdateres.

Jeg har jobbet som fastlege i Trondheim i 12 år. Jeg har en spennende jobb med stort arbeidspress. I hverdagen søker jeg ofte samarbeid med andre fagmiljøer – hjemmesykepleie, sykehus, privatpraktiserende avtalespesialister og røntgeninstitutter. Jeg trenger samarbeidspartnere jeg kan stole på. Hva ser jeg etter?

Det viktigste i en samarbeidspartner er faglige tyngde, kunnskap og forsvarlighet. Jeg vil sende pasientene mine til flinke folk - så enkelt! Hvordan blir man flink? Erfaring og kompetansebygging over tid er sentrale begrep.

Interessert i debatt og meninger? Les flere saker her.

Jeg ønsker også effektivitet. Potensielle samarbeidspartnere må ha et system som gjør at pasienter med smerter, fortvilelse og sykemelding, ikke må vente en dag lengre enn nødvendig. Men effektivitet må aldri gå på bekostning av kvalitet!

Hva skal til for å møte en fastleges forventninger om faglighet og effektivitet? Er disse forenlige med helse på anbud? Har aktøren med den laveste prisen nødvendigvis de beste kvalifikasjonene? Kan jaget etter profitt og inntjening, kan gå på helsa løs?

Ja, det kan det. For noen år tilbake hadde vi to røntgeninstitutt i Trondheim med Helse Midt-avtaler. Begge med god kompetanse. Køen var kort, svartiden også. Det ene instituttet driver ikke lengre innenfor det offentlige helsevesen. Hvorfor? De tapte anbudet, så nå har vi én aktør. Som en konsekvens venter pasienter opptil tre måneder på CT av magen, 4-6 uker på MR av ryggen. Fastlegen venter 2-3 uker på bildesvar. Telefonen har sluttet å ringe for faglig diskusjon eller samtale om alvorlige svar. Hvorfor? Vi vet de har kompetansen – da er det kapasiteten? Køene for lange og pasientene for mange? Er dette forsvarlig?

Et annet dagsaktuelt eksempel er FysMed-klinikken. Klinikken har over 20 år bygget opp unik kompetanse på rehabilitering av pasienter med rygg/skulder/nakkesmerter, fibromyalgi og overvekt. Fastlegene vet at dette hjelper, klinikken utgjør en forskjell! Jeg har sett det for et utall pasienter over mange år. Pasientene blir bedre, noen helt friske. De kommer seg tilbake i jobb, de opplever mestring og trygghet i sin egen hverdag. Nå skal trygghet og mestring ut på anbud. Hvordan prissetter man det?

LES SVARET FRA HELSE-MIDT TIL BEKYMREDE ANSATTE VED FYSMED HER

Ærlighet varer lengst - også for Helse Midt. Ærlig talt så ryker FysMed-klinikken nå ut av dansen fordi de koster for mye. De tar inn for mange pasienter, avviser for få. Vi vet at de har kompetanse og resultatmål å vise til.

Skal helse konkurranseutsettes på denne måten? Hvor mye koster det samfunnet, og den enkelte, å stå i kø? Hvor viktig er det å få riktig behandling til rett pasient? Hva veier tyngst? Hva koster mest?

Helse Midt sier i sitt tilsvar til de ansatte ved Fysmed-klinkken at pasienttilbudet skal gå i en toårig syklus som en «harmonisering». Harmonisering av hva? Medisinsk forsvarlighet og ivaretakelse av enkeltindividet? Neppe. Vi kaller en spade for en spade. Det blir nye anbudsrunder hvert andre år, kanskje med ny aktør hvert andre år. Risikoen er at tilbyderen blir for flink og avviser for få: Da blir det for dyrt, dermed ute i neste runde. Hva skjedde med erfaring og kompetansebygging?

Kjære Helse Midt - hvem skal hjelpe pasienter med fibromyalgi, overvekt og skuldersmerter? Langvarige, invalidiserende ryggsmerter med bevegelsesfrykt og sosial isolasjon som konsekvens? Hvem skal hjelpe dem over tid? Kommunene har ikke tilbudet. St. Olav avviser 50-75 prosent av disse pasientene. Blir løsningen sykemeldinger? Overforbruk av vanedannende medikamenter? Vi må vite hvem som skal erstatte Fysmed-klinikkens faglighet, erfaring og kompetanse. Med den kraftige forringelsen dere gjorde av røntgentilbudet i regionen friskt i minne, er jeg - på vegne av en stor pasientgruppe i Trøndelag - svært bekymret.

Følg Adresseavisen Meninger på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter

På forsiden nå