Debatt:

Store forskjeller mellom barnehagene – fortell hvordan ditt barn har det

Utdanningsdirektoratet inviterer i disse dager alle barnehager til å gjennomføre årets foreldreundersøkelse. Bildet er fra Sverrestunet barnehage.  Foto: Espen Bakken

Saken oppdateres.

I disse dager inviterer Utdanningsdirektoratet barnehager til å gjennomføre årets foreldreundersøkelse. Formålet er å danne grunnlag for dialog om tilbudet i barnehagene, og for barnehagens kvalitetsarbeid.

Undersøkelsen er frivillig. De fleste kommunene og de store kommersielle barnehagekjedene pålegger sine barnehager å delta, men det er rom for å velge den bort.

LES OGSÅ: Trondheim er i ferd med å bli lite attraktiv for småbarnsforeldre

Ann-Kathrin Mulstad 

Direktoratet legger opp til at svarene kan være et kunnskapsgrunnlag for barnehagen i sitt videre arbeid internt. Barnehageeier og myndighet kan bruke opplysningene i sine tilsyn. Resultatene blir offentlige og kan benyttes av foreldre når de skal velge barnehage, kanskje for aller første gang.

Foreldrene vil gjennom undersøkelsen blant annet få mulighet til å svare på sin tilfredshet når det gjelder ute- og innemiljø og hvordan de opplever relasjoner mellom barn og voksne. I tillegg får de spørsmål om voksentetthet, barnets trivsel, hvordan de opplever at barnehagen gir informasjon og hvordan barnehagen bidrar til barnets utvikling.

Interessert i debatt og meninger? Les flere saker her.

Det er subjektive opplevelser som ligger til grunn for svarene og hvordan vi som foreldre graderer svarene vil kunne variere. For noen er lang åpningstid det viktigste, mens for andre er antall turdager eller varm lunsj det som er avgjørende for tilfredsheten. Barnehagene profilerer seg for å dekke etterspørselen fra foreldrene. Det sier nødvendigvis ikke noe om det pedagogiske tilbudet.

En barnehage som ble bygd på 80-tallet og er preget av daglig slitasje vil naturlig nok ikke score høyt på innemiljøet. Kan dette gi utslag i hvordan det svares på de andre spørsmålene også? I den andre enden av skalaen har vi nybygde barnehager etter dagens standarder. I disse barnehagene er det en tendens at foreldrene er mer tilfredse med barnehagetilbudet, noe som kommer fram i tidligere foreldreundersøkelser.

LES OGSÅ: Fortvilte foreldre ringer ned private barnehager: - Må være mulig å finne en løsning, sier Rita Ottervik

I undersøkelsen stilles det også spørsmål om relasjoner og barnets trivsel og utvikling. Hvor godt grunnlag har vi for å svare, når vi i en hektisk hverdag ankommer barnehagen fem minutter etter tidsskjema og må haste videre for å rekke jobb tidsnok? Hva vet vi som foreldre om den reelle bemanningssituasjonen i barnehagen? En ting er bestemmelser som sier hvor mange barn en ansatt kan ha ansvar for. Det sier ingenting om realiteten barnehagen. Enkelte barnehager setter ikke inn vikar i de første 16 sykedagene som barnehagen selv må dekke kostnaden for. Dermed vil ikke barnehagen kunne innfri de fastsatte normene.

Det er svært ulik praksis på hvordan barnehagene informerer foreldre, blant annet om bemanningssituasjonen, og dermed har foreldrene ulikt utgangspunkt når en besvarer spørsmål som går på tilfredshet med personaltetthet og ivaretakelse av barnets behov og utvikling.

LES OGSÅ: For lav bemanning i private barnehager

Det er helt sentralt at det er åpenhet om bemanningssituasjonen i barnehagene. Håper våre nyvalgte politikere i Trøndelag prioriterer kvalitet i barnehagen høyt. Da må man ha en offensiv politikk på bemanning. Vi må tenke stort om de små.

Følg Adresseavisen Meninger på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter


Adresseavisen ønsker en åpen og saklig debatt. Våre debattfelt er åpne 07-00 hver dag. Les debattreglene her.

På forsiden nå