Debatt:

Nav-ansatte om kutt til unge: Det er nok nå, Hauglie!

Kuttene i arbeidsavklaringspenger til unge får Nav-ansatte til å reagere sterkt. - Vi vil ikke ta penger fra de svakeste, sier tillitsvalgt Svein-Arild Gullvåg.

Norsk tjenestemannslag (NTL) Nav Trøndelag ønsker å si ifra hva de mener om kuttene i dette debattinnlegget.  Foto: Morten Holm/scanpix

Saken oppdateres.

Regjeringen har foreslått nye kutt i AAP-ordningen (arbeidsavklaringspenger, red. anm.). Årlig utbetaling for de under 25 år skal nå reduseres. Forslaget begrunner man med at det skal settes inn tiltak som raskere får ungdommer over i utdanning eller i arbeid. Tidligere har regjeringen kuttet stønadsperioden, man reduserte perioden fra fire til tre år.

Norsk tjenestemannslag (NTL) Nav Trøndelag ønsker nå å si ifra hva vi mener om kuttene.

LES OGSÅ: Nå er jeg i Nav-verdenen. Og for en verden.

Svein-Arild Gullvåg  Foto: NTL

Vi opplever at følgende premisser legges til grunn når det foreslås kutt: Mange av mottakerne av AAP har dem urettmessig, det er altså ikke sykdom som skyldes at man ikke er i arbeid. Man legger videre til grunn at dersom vi tar pengene bort, eller reduserer dem, så kommer folk seg i arbeid.

Vi kan med en gang avkrefte disse premissene. Nav praktiserer regelverket slik det er tenkt, det er sykdom som ligger til grunn når man innvilger arbeidsavklaringspenger. Mottakere av AAP er personer som er syke, og noen er i behov for langvarig behandling. Vi kan avkrefte myten om at det er slik at man ved å redusere eller å ta fra mennesker sin økonomiske sikkerhet, så blir de friske. Heller tvert imot.

Interessert i debatt og meninger? Les flere saker her.

Dersom du blir alvorlig syk, så begynner klokken å tikke fra dag én. Fra dagen du sykmeldes har du ett år hvor du er sikret inntekten du hadde før du ble syk, begrenset til 6G. Etter dette må du innrette deg på å leve med ca. 66 prosent av den inntekten du hadde før sykdom. Mange får allerede da en tilleggsbelastning. Mange sykdommer gjør at man trenger lang tid før man klarer å komme tilbake til arbeidslivet.

Det er nok nå, Hauglie! Hvis du skal gjøre noe med regelverket på AAP, kan du reversere endringene fra 2018. Vi forstår at du har vanskelig for å se at ungdom kan være for syk til å delta i arbeid eller utdanning. Vi forstår at du synes det er vanskelig at noen kan være syk over flere år, men det skjer. Våre medlemmer treffer disse menneskene hver dag. Du kan være trygg på at vi praktiserer regelverket, så det er sykdom som ligger til grunn nå vi vurderer deres rettighet til AAP. De syke trenger ikke en ekstra belastning gjennom å miste sin økonomi.

LES OGSÅ: Nav-direktør svarer om uføretrygd: Denne saken skulle vi behandlet bedre

NAV har fått kuttet budsjettene siden 2015 med 370 millioner gjennom regjeringens ostehøvelkutt. Det har ført til at de ansatte håndterer flere saker, og springer raskere. Det har ført til at våre medlemmer opplever hverdagen som krevende. Medlemmer som nærmer seg pensjonsalder er usikre på hvor lenge de klarer å stå i jobb. Vi ønsker ikke ytterligere kutt i NAVs budsjetter. Nøkkelen for å flere tilbake i arbeid, handler om at NAV har tilstrekkelig med ressurser som gjør at vi kan sørge for tett oppfølging av de som faller ut av arbeidsmarkedet.

Regjeringen foreslår å avvikle ung ufør-tillegget i AAP til nye mottakere. Det vil gi en samlet innsparing på 119 millioner kroner, som skal gå til å styrke Nav. Vi sier nei takk til dette! Vi vil ikke ta penger fra de svakeste.

Dersom regjeringen ønsker å gjøre noe for at NAV skal følge opp sine brukere tettere. Så er løsningen etter vårt syn veldig enkel. Legg bort forslaget om ytterligere kutt i AAP-ordningen, og reverser endringene dere innførte i 2018. I tillegg bør dere reversere ostehøvel-kuttene dere har innført.

Følg Adresseavisen Meninger på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter


Adresseavisen ønsker en åpen og saklig debatt. Våre debattfelt er åpne 07-00 hver dag. Les debattreglene her.

På forsiden nå