Debatt:

Sorenskriver i Trondheim og Fosen: Vi bruker nesten dobbelt så mye på veibygging i Nye Veier som drift av domstolene

Saken oppdateres.

Domstolkommisjonene har utredet domstolenes organisering. De la fram en delutredning med skisse til en konkret domstolstruktur for tingrettene, jordskifterettene og lagmannsrettene 1. oktober. Domstolkommisjonen innstilte sist uke på at Fosen tingrett og Namdal tingrett legges ned slik at domstolene i fylket samles med hovedsete i Trondheim, samt en avdeling i Steinkjer.

Jeg er leder for en av landets minste og en av landets største tingretter. Så langt har jeg ikke bestemt meg for hva jeg mener om Domstolkommisjonens forslag, det skal vi blant annet drøfte med medarbeiderne først. Hovedfokuset er hvordan vi kan utvikle oss for å ivareta brukerne best mulig også i fremtiden.

Interessert i debatt og meninger? Les flere saker her.

Leif Otto Østerbø   Foto: Rune Petter Ness

Før vi mener noe om forslagene, skal vi sette oss inn i et kommisjonens rapport. Den bør leses i lys av at domstolene ikke lengre har ressurser til å opprettholde virksomheten som i dag. Vi er under nedbemanning og må vurdere hvilket tilbud vi kan gi. Å fortsette som i dag er ikke et alternativ om vi skal fortsette med det vi er stolte av; å gi rettssikkerhet til alle brukerne våre. I kommisjonens forslag har prosent av befolkningen på landsbasis mindre enn to timers reiseavstand til tingretten. Få av de siste 5 prosent bor i Trøndelag. Nå som vigslene og tinglysningen er tatt ut av domstolene er de fleste av oss unntaksvis i retten, knapt én gang i livet.

I vurderingen av hvordan vi best kan innrette oss til brukernes beste må vi også ta inn over oss at Domstolkommisjonen har analysert ca. 40 000 dommer. Materialet kan indikere systematiske forskjeller i kvalitet og effektivitet. For å sikre likebehandling, å utvikle domstolene og gripe utfordringene riktig an må vi tåle å diskutere at dette forskningsarbeidet kan tyde på at de største utfordringene er i de mindre tingrettene. At alle de fire domstolene i fylket presterer bra for øyeblikket er viktig såfremt vi innretter domstolene slik at vi fortsetter med det.

Domstolene skal fortsatt levere riktige avgjørelser til rett tid til borgerne! Vi må prioritere. Apropos prioritere: Driften av domstolene koster ca. tre milliarder kroner i 2020. Vi bruker nesten det dobbelte av dette til veibygging bare gjennom Nye Veier. Dét er prioritering det, veiutbygging og bompenger engasjerer! Ta vare på tingrettene!

LES BAKGRUNN: Vil kutte to av tre tingretter

Følg Adresseavisen Meninger på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter


Adresseavisen ønsker en åpen og saklig debatt. Våre debattfelt er åpne 07-00 hver dag. Les debattreglene her.

På forsiden nå