Debatt:

Nei til kutt i alderspensjon for uføre

Vi reagerer sterkt på at regjeringa nok en gang tar fra de vanskeligst stilte, skriver Roy Hveding, leder av pensjonistutvalget i Fagforbundet Trøndelag.  Foto: Dan P. Neegaard

Saken oppdateres.

Levealdersjusteringen av folketrygden medfører at arbeidstakere må arbeide lenger for å oppnå målet om pensjon som tilsvarer 66 prosent av lønn, dette favoriserer de som kan stå lenge i arbeid og kan i seg selv oppfattes som en usosial ordning. For de som er uførepensjonister og blir alderspensjonister ved 67 år vil dette være ekstra urimelig da de ikke har mulighet til å arbeide lenger. For å bøte på dette er det utbetalt et skjermingstillegg til de som er uførepensjonister. Det gir uføre en mildere levealdersjustering enn de som går av som arbeidsføre. Det er denne ordningen regjeringen vil kutte.

Interessert i debatt og meninger? Les flere saker her.

Vi reagerer sterkt på at regjeringa nok en gang tar fra de vanskeligst stilte. Uførepensjonen er lav, de uføre har heller ikke rett til AFP. Dette rammer dem som står «på golvet» i krevende fysiske jobber, det er de som har størst sjanse for å bli uføre. Samt mange med kroniske sykdommer.

Bakgrunnen for forslaget er at uføre får, ifølge regjeringen, mer utbetalt i alderspensjon enn de som går av med alderspensjon tidlig i 60 årene. Denne sammenligningen mener vi ikke er relevant. Det er et problem at de lavest lønnede også kommer ut med lav pensjon, dersom de tar ut pensjon tidlig. Men det er ikke et argument for å svekke rettighetene til de uføre. Man må huske at de har hatt vedvarende lavere inntekt fra de ble uføre og fram til de blir alderspensjonister.

LES OGSÅ: Vi aksepterer ikke kutt i alderspensjonen for uføre!

Trenden med at arbeidstakere står lenger i arbeid før de går av med pensjon ser ut til å fortsette, noe som vil medføre at forskjellen mellom alderspensjon for de uføre og de som beholder helsa øker.

Dermed vil uretten ovenfor de uføre bare øke. Det skulle bare mangle at ikke regjeringa skjermer de som ikke kan påvirke pensjonen sin og heller ikke livssituasjonen med en mer moderat levealdersjustering.

Vi ber regjeringa snu i denne saken, det betyr lite for økonomien i Norge og svært mye for de som rammes.

Følg Adresseavisen Meninger på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter


Adresseavisen ønsker en åpen og saklig debatt. Våre debattfelt er åpne 07-00 hver dag. Les debattreglene her.

På forsiden nå