Debatt:

Hjelpeløs mot hensynsløs utbygging?

Skal det virkelig være slik at kommunens treghet gjør at det som burde være hensynssone kulturmiljø blir overkjørt av kjappe utbyggere med kapital som mål?

Trehusbebyggelsen i området rundt Baglervegen er fra 1950- og 70-tallet. Beboerne er bekymret for at området utsettes for hensynsløs utbygging.  Foto: BAGLERVEGEN BORETTSLAG

Saken oppdateres.

Bomiljøene i Trondheim presses fra flere kanter, også på Sorgenfri ved Nidarvoll. Grunnet kommunens treghet er utbyggere i ferd med å få tillatelse til å bygge i områder som vil være veldig ødeleggende for bomiljøet, like før områdene ville blitt vurdert som hensynssone kulturmiljø.

LES OGSÅ: Hyrer advokat for å redde 100 år gamle trær

Trehusbebyggelsen i området er fra 50- og 70-tallet, byantikvaren var på befaring i 2018 og uttalte at dette er ønskelig å få med som hensynssone kulturmiljø i Trondheim kommunes byplan. Dette innbefatter Baglervegen, Birkebeinervegen og den såkalte Baglerparken.


Som byantikvaren sier er dette «et gjennomført og godt ivaretatt småhusområde fra relativt tidlig etterkrigstid, der opprinnelig strøkskarakter frem til nå har vært i god behold.»

LES OGSÅ: Politikerne må ta tilbake kontrollen over byen

Vi kontaktet byplanleggeren med dette. Vi beboere i området fikk høre at vi måtte vente på rulleringen av arealplanleggingen til høsten 2019. Rulleringen av arealplanen skjer vanligvis hvert fjerde år. Siste gang var i 2012-2013. Det er nå på høy tid med en gjennomgang av denne. Da vi kontaktet byplanleggeren per epost i fjor vinter, fikk vi altså høre at det ville bli en gjennomgang av dette etter valget i år.

Det har ennå ikke skjedd noe på dette punktet. Den 2. oktober fikk vi nabovarsel om at det vil bli satt igang nybygging på en av tomtene i dette området, og at vi har to uker på å svare. En slik utbygging vil ødelegge både dette historiske området, atmosfæren og miljøet. I tillegg frykter vi at dette vil sette en presedens for videre utbygging av et av relativt få gjenværende barnevennlige bområder med lekepark i nær tilknytning.

LES OGSÅ: Lade er blitt Trondheims Groruddalen – innfør byggeforbud nå

Skal det virkelig være slik at kommunens treghet gjør at det som burde være hensynssone kulturmiljø blir overkjørt av kjappe utbyggere med kapital som mål? Dette er galt, vi må kunne bevare noe av byens historie og atmosfære også i en by som Trondheim. Det er klart at vi skal ha nok boliger til alle. Det har lenge vært stor byggeaktivitet av leiligheter og boliger i Trondheim.

Husprisene har gått ned noe eller stoppet å stige. Boligkrisen er over, nå må man komme i en naturlig rytme for videre boligutvikling, uten at det går ut over all vår kulturhistorie og miljøet i allerede eksisterende boligområder. Til tross for at vi fikk varselet om utbygging like før høstferien, har vår underskriftskampanje mot utbygging blitt signert av 56 lokale beboere og i underkant av 20 støtteunderskrifter fra andre med tilknytning til nærområdet.

LES OGSÅ: Når fortetting blir et mareritt

Vi ønsker ikke en slik utbygging av lokalområdet vårt, er vi virkelig hjelpeløse i kampen mot hensynsløs utbygging, eller kan vi få hjelp fra kommunen og politikere til å bevare noe av Trondheims kulturhistorie før det er for sent?


Adresseavisen ønsker en åpen og saklig debatt. Våre debattfelt er åpne 07-00 hver dag. Les debattreglene her.

Ola Blokkum
beboer i Baglervegen 

Ola Blokkum beboer i Baglervegen 

Remi Eilif Karlsen
styreleder på vegne av Baglervegen Borettslag 

Remi Eilif Karlsen styreleder på vegne av Baglervegen Borettslag 

Runa Unsgård
styremedlem i Baglervegen Borettslag 

Runa Unsgård styremedlem i Baglervegen Borettslag 

På forsiden nå