Debatt:

Helseministeren svarer trønderopprøret: Vi må gi fastlegene mer tid til pasientene. Men tid er mer enn penger

Helse- og omsorgsminister Bent Høie svarer fastlegene i Trønderoppgjøret  Foto: Foto Kristin Svorte

Saken oppdateres.

Vi har satt av 350 millioner kroner til å styrke og videreutvikle fastlegeordningen i neste års statsbudsjett. Det er altfor lite, synes fastlegene i trønderopprøret. De mener statsministeren og undertegnede må sørge for mye mer penger og mange flere fastleger for å møte utfordringene i fastlegeordningen. Disse pengene er strakstiltak som skal brukes direkte på akutte problemer i ordningen. De skal brukes til å få flere unge leger til å bli fastleger, betale eksisterende fastleger bedre for de nye oppgavene de har fått og gi bedre inntekter til de fastlegene som har mange pasienter som krever mye oppfølging.

Interessert i debatt og meninger? Les flere saker her.

Jeg er helt enig i at fastlegenes arbeidsoppgaver har blitt for mange og for tunge. Vi vil ha flere fastleger, og vi vil at de skal få bedre tid til pasientene sine. Men å opprette mange nye fastlegestillinger i løpet av kort tid, slik fastlegene i Trønderopprøret foreslår, kan forsterke problemene. Det vil ikke gjøre det lettere å rekruttere fastleger der det er mangel på leger i dag. Det vil tvert imot gjøre det enda vanskeligere. I en ny rapport om fastlegeordningen i Nord-Norge blir det advart mot nettopp dette. Her står det at det blir vanskeligere å rekruttere fastleger i distriktene og i nord hvis vi oppretter mange nye fastlegestillinger i sentrale strøk.

LES HELE INNLEGGET: Kjære Erna Solberg

Derfor må vi ta flere grep på flere områder og i riktig rekkefølge. På samme tid som vi jobber med å rekruttere flere fastleger, ser vi på hvordan vi kan gjøre fastlegeyrket mindre arbeidskrevende og mer attraktivt også for de som allerede er fastleger.

Evalueringen av fastlegeordningen viser at manglende samarbeid mellom sykehus og kommuner fører til økt press på fastlegene. Ved å forbedre dette samarbeidet, kan vi gi mange fastleger en litt mindre presset og litt mer oversiktlig arbeidsdag. Dette er et viktig tema i den nye sykehusplanen som vi legger fram nå i høst. Vi innfører også en egen samhandlingstakst for fastleger som gjør at skal lønne seg å samarbeide tettere med sykehusene om pasientene.

LES BAKGRUNN: - Dette er en hån mot fastlegene

Fastlegene har fått stadig flere oppgaver som ikke har å gjøre med pasientbehandling. Vi vurderer nå om vi kan forenkle eller fjerne noen av dem, som utstedelse av ulike former for attester. Helsedirektoratet utreder for eksempel nå om sykmelding kan gjøres enklere og forsvarlig via e-konsultasjon.

Vi vil legge til rette for at fastleger skal kunne bruke tid på pasienter med store behov, og oppretter et eget tilskudd for fastleger med mange pasienter som krever mye oppfølging.

LES OGSÅ: Lege svarer lege om smertestillende: «Det finnes ingen pille mot alt som er ille ...»

Dette er bare noe av det vi gjør nå. Men vi har behov for å ha en god og sammenhengende plan for å gjøre fastlegeordningen bærekraftig. Derfor jobber vi nå sammen med Legeforeningen og kommunene om en handlingsplan for fastlegeordningen. Den skal legges frem neste år og vil inneholde flere grep som skal ruste fastlegeordningen for fremtiden. Vi skal nå ha innspillsmøter flere steder i landet der vi inviterer pasienter, fastleger og kommuner til å komme med synspunkter på hva vi bør gjøre og hvordan vi bør gjøre det.

Vi har satt av penger. Vi har tatt grep på kort sikt og vi skal ta grep på lang sikt. Men før vi gjør store endringer, må vi vite at vi gjør dem med riktig styrke og til riktig tid.

Følg Adresseavisen Meninger på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter


Adresseavisen ønsker en åpen og saklig debatt. Våre debattfelt er åpne 07-00 hver dag. Les debattreglene her.

På forsiden nå