Debatt:

Besteforeldrenes klimaaksjon med kritiske spørsmål til Ola Borten Moe (Sp): Levestandard eller levevilkår? Har vi et valg?

Vi, som har forbrukt jordens ressurser og hatt en høy levestandard, vi har i dag et ekstra ansvar for å snu denne utviklingen, skriver besteforeldrene i et innlegg rettet mot Ola Borten   Foto: Marthe Amanda Vannebo

Saken oppdateres.

Ola Borten Moe, nestleder i Sp, tidligere olje- og energiminister samt medeier i et oljeselskap, var en av innlederne på Naturvernforbundets arrangement den 5. november «Miljøkveld: Klimasøksmål Arktis – Har vi rett til et levelig miljø?».

Borten Moe tok utgangspunkt i at vi ønsker å opprettholde vår levestandard og da må verden ha tilgang til mer olje. Men spørsmålet er ikke om vi ønsker å opprettholde vår levestandard – spørsmålet er om jorden tåler vårt stadige økte ressursforbruk?

Interessert i debatt og meninger? Les flere saker her.

Astrid Sandvik 

Vi, Besteforeldrenes klimaaksjon, ønsker at våre barnebarn skal ha levelige vilkår – slik situasjonen nå er har vi svært dårlig tid på å sikre at våre barnebarn, og verdens barnebarn, får en levelig klode. Vi, som har forbrukt jordens ressurser og hatt en høy levestandard, vi har i dag et ekstra ansvar for å snu denne utviklingen. Da må vårt forbruk reduseres drastisk og det må politikerne ta ansvar for. Jordens fremtid er ikke et personlig ansvar først og fremst, det er våre politikere som må ta styringen. De må følge Grunnlovens paragraf 112: «Enhver har rett til et miljø som sikrer helsen, og til en natur der produksjonsevne og mangfold bevares. Naturens ressurser skal disponeres ut fra en langsiktig og allsidig betraktning som ivaretar denne rett også for etterslekten….Statens myndigheter skal iverksette tiltak som gjennomfører disse grunnsetninger.»

Politikerne har ikke lengre noe valg – de må følge Grunnloven!

Følg Adresseavisen Meninger på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter

På forsiden nå