Debatt:

Trondheim Renholdsverk svarer på kronikk: Markedet for returplast fungerer ikke godt nok i dag

Vi ser at mange har for små avfallsbeholdere. Derfor har vi foreslått å senke gebyret for plastavfall vesentlig fra 2020, skriver Trondheim Renholdsverk i dette svarinnlegget.   Foto: Christine Schefte

Saken oppdateres.

«Er det ikke på tide at vi i Norge selv tar ansvar for plasten vår», spør Norum og Sotkajærvi i en kronikk i Adresseavisen nylig, og utfordrer blant annet Trondheim Renholdsverk til å ta en aktiv rolle for at kildesortert plast skal gjenvinnes innenlands. Svakheter i det internasjonale systemet for returplast er bakgrunnen for at vi blir utfordret til å ta et utvidet ansvar for plasten vi samler inn fra husholdningene.

LES HELE KRONIKKEN: Vi drukner i plast

Henning N. Martinsen 

Oppfordringen er sammenfallende med Trondheim Renholdsverks ønske om å bygge et regionalt ettersorteringsanlegg for restavfall. Dette anlegget vil blant annet sortere ut mye mer plast enn hva vi greier å oppnå med kildesortering. Anlegget skal også sortere i de ulike plasttypene, og fjerner dermed behovet for å sende plasten til sorteringsanlegg i utlandet. En merverdi er at utenlandske arbeidsplasser flyttes til Midt-Norge. I tillegg vil et regionalt sorteringsanlegg gi oss bedre kontroll med hvor råvarene sendes til gjenvinning. Med dette tar vi et utvidet ansvar for at plastavfallet blir til gjenvunnet plast-råvare. Flertallet av eierkommunene i regionen har allerede vedtatt å bygge et slikt anlegg, mens de øvrige eierkommunene tar stilling til saken i løpet av første halvår 2020.

Interessert i debatt og meninger? Les flere saker her.

Samtidig fungerer ikke markedet for returplast godt nok i dag. Noen må ønske å lage produkter av resirkulert plast og tilstrekkelig mange må ønske å kjøpe dem. Grønt Punkt og industrien har ansvar for at råvarer av returplast blir gjenvunnet til nye produkter. Her deltar vi i samarbeidet for å stimulere til industri som benytter råvarer av returplast fremfor jomfruelig materiale. Folk flest kan også bidra ved å bevisst etterspørre varer av gjenvunnet materiale. Lykkes vi i alle disse leddene, vil stadig mer kildesortert plast få nytt liv.

LES OGSÅ: Slik skal Trondheim nå klimamålene

Hva gjør vi mens vi venter på ettersorteringsanlegg og økt etterspørsel etter resirkulert plast? Først vil vi understreke betydningen av at alle fortsetter, og gjerne øker, utsorteringen av plastavfall. Selv om det er svakheter i dagens gjenvinningssystem, er det mye bedre enn om all plast skulle bli brent. Folk flest kaster faktisk mye mer plast i restavfallet enn i plastavfallet, og uten den enkeltes innsats, blir det med dagens system ingen gjenvinning til nye produkter.

Samtidig ser vi at mange har for små avfallsbeholdere. Derfor har vi foreslått å senke gebyret for plastavfall vesentlig fra 2020. Blir forslaget vedtatt, håper vi at flere bestiller større beholder eller container, og kildesorterer mer plast frem til det planlagte ettersorteringsanlegget kan overta denne delen av jobben.

Følg Adresseavisen Meninger på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter

På forsiden nå