Debatt:

Kommunen svarer: Beveren i Bymarka og nedtapping av dammer

Trondheim kommune har derfor engasjert ekspertise både internt og fra Norsk institutt for naturforskning (NINA) for å følge opp beverne ved Theisendammen og Baklidammen.

Vi prøver å redusere ulempene for beveren i størst mulig grad, og setter av ressurser til dette, skriver innleggsforfatteren.  Foto: PRIVAT

Saken oppdateres.

Svar til Alette Sandvik i Naturvernforbundet i Trøndelag som er bekymret for beveren i Bymarka i Adresseavisen 21. november. Trondheim kommune utfører nå sikringsarbeid på Theisendammen. Regelverket for sikkerhet ved dammer er skjerpet, blant annet med bakgrunn i forventede klimaendringer. Kravene til flomavledning over overløpet er blitt strengere, og det må derfor utføres tiltak. Nærheten til bebyggelse og veier gjør at Theisendammen er plassert i høyeste sikkerhetsklasse hos NVE.

LES OGSÅ: «Husene» på bunnen av Theisendammen har vært viktige for byens befolkning

Theisendammen er tappet ned fire meter i forbindelse med arbeidene og Baklidammen er tappet ned to meter. Dette er krav som NVE har stilt for at det skal være tilstrekkelig sikkerhet mot flom i byggetiden.

Det er flere hensyn som må tas når slike tiltak skal utføres. I Ilavassdraget må det i de kommende årene utføres tiltak både på Baklidammen og Kobberdammen. Det er lite ønskelig å ha flere tiltak som pågår samtidig i vassdraget. Dette er den viktigste årsaken til at kommunen valgte å gjennomføre arbeidene nå, fremfor å utsette dem til neste år selv om oppstarten ble forsinket.

LES OGSÅ: Innfører båndtvang for ikke å stresse beveren

I innlegget fra Alette Sandvik kan det fremstå som om det eneste tiltaket kommunen vil gjennomføre for å lette situasjonen for beverne er å legge ut epler. Selv om vi ser at tidspunktet for gjennomføring ikke er optimalt, er også vi opptatt av dyrevelferd. Trondheim kommune har derfor engasjert ekspertise både internt og fra Norsk institutt for naturforskning (NINA) for å følge opp beverne ved Theisendammen og Baklidammen.

Det å legge ut næringsrik mat som epler og gulrøtter er et av rådene vi har fått, og det følger vi opp. Utover dette blir det ukentlig tilført nykuttede greiner og kvister ved hyttene. Det er også innført ekstraordinær båndtvang, samtidig som vi følger opp aktiviteten med viltkamera og befaringer. I samarbeid med entreprenøren prøver vi også å forsere arbeidene på dammen slik at nedtappingsperioden blir så kort som mulig.

LES OGSÅ: Mats skjøt kjempebever på 34 kilo

Det er dessverre slik at tiltak av denne typen medfører ulemper for både dyreliv og mennesker som bruker området. Vi prøver likevel å redusere disse ulempene i størst mulig grad, og setter også av ressurser til dette. Det er lov å være kritisk til kommunens og NVEs vurderinger. Vi mener likevel at med de avbøtende tiltakene som er etablert, er det forsvarlig å foreta arbeidet på Theisendammen nå.

Følg Adresseavisen Meninger på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter

På forsiden nå