Debatt:

Østmarka-anlegg på falske premisser. Det må stoppes

Anlegget raserer og stenger av naturparkens flotte platå og forringer dens gode bidrag til folkehelsa – for all overskuelig fremtid. Dette må hindres.

Sikkerhetsanlegget raserer Østmarka-skogens platå med åker og skog, og vil omkranse det med et tre meter høyt avvisningsgjerde som fortrenger allmenheten, midt gjennom eksisterende stier, skriver innleggsforfatteren. Bilder før (øverst) og i dag.  Foto: Geir Arild Sivertsvik og Espen Bakken

Saken oppdateres.

Alt det beste ønskes for St. Olavs i behandlingen av de mest mentalt «syke» pasienter og forskning på slikt. Men Østmarka kan umulig være en egnet lokasjon for et slik plasskrevende og skummelt anlegg. Dette vet selvfølgelig St. Olavs, så for å trumfe dette igjennom kreves mye «trikseri».

LES OGSÅ: Har satt prislapp på Trondheims nye bydel

Rasering av viktig naturpark uten konsekvensutredning for folkehelseverdier. Østmarka-skogen med omgivelser er en unik naturpark for Trondheim og omegn; sjø, gressletter, skog, stier og bakker opp mot et skogkledd platå med åker i en «pakke». Slike områder skal ifølge lover, eksperter og sunn fornuft, være svært viktig for helse, friluftsliv, rekreasjon, livskvalitet og sterkere psykisk helse, kort sagt folkehelsa.

Anlegget raserer og stenger av naturparkens flotte platå og forringer dens gode bidrag til folkehelsa – for all overskuelig fremtid. Dette må hindres. Konsekvensutredning av slikt forutsettes i mange lover og regler, mangelen på dette må derfor være i strid med, og/eller brudd på, flere av disse.

LES OGSÅ: Nå har byggingen av nytt sikkerhetsbygg på Østmarka startet

St. Olavs hospital har vurdert flere alternative lokalisasjoner, og etter en samlet vurdering konkludert med at Østmarka er beste tomtealternativ for nytt sikkerhetsbygg» påstås det. Vurderingen er etterlyst, purret, men intet funnet. I «konseptrapporten» til styret i 2017 ser vi at valget kun er basert på at dette passer best for St. Olavs finansiering.

Underkommunisering ved det ufarlige navnet «Sikkerhetsbygg» og ekstern informasjon minimaliseres. Allmenheten er definert som trussel ved at «fare for innsigelser, klager og aksjoner som fører til negativ media-oppmerksomhet» kan påvirke gjennomføringen.

Start utbygging, kjør inn store anleggsmaskiner, bor og spreng i vei. Arbeidet iverksatt (før tillatelser var gitt) er kun del 1 - grunnarbeidet. Her er intet for sent, arealet kan omdisponeres.

LES OGSÅ: Bekymret for nytt sikkerhetsbygg på Østmarka

Overfladiske og feilaktige vurderinger i kommunens planbeskrivelse om folkehelsa, kortversjonen: «Ingen rekreasjonsinteresser vil bli berørt, verken barn eller voksne nytter området, verken sommer eller vinter, det er ikke tråkk og ikke helning nok til aking i området. Sannhetsvitner: To kommunalt eide barnehager på Østmarka og skisporet.no.»

Fakta: Rekreasjonsinteressene blir sterkt berørt, det er daglig aktivitet i hele området av barn, unge og seniorer, fra nært og fjernt, året rundt, mange stier og helningen er topp for aking, småski, rulling mv.

På kreativt vis er arealplanene tilpasset for å tillate oppsetting av et tre meter høyt gjerde rundt platået. Arealet er en urban naturpark, med turdrag med mer som ikke skal ha noe gjerde.

Saksdokumentene gir en ubehagelig følelse av for tett samarbeid mellom utbygger (St. Olavs) og kontroller (kommunen), hvor utfordringer relatert til lokalisering er dysset ned og/eller unngått for å kunne trumfe saken igjennom. En snodig severdighet for turister rett ved Ladestien, kan dette være etterlatenskaper fra krigen?

Vedtaket om forslag til detaljregulering er påklaget, krevd kjent ugyldig, arbeidet må stoppes, prosjektet nullstilles og en reell utredning av egnet lokasjon gjøres. Det er overveiende grunn til å tro at de langsiktige verdiene for folkehelsa vil trumfe de interne ulempene for St. Olavs med annen lokalisering.

PS: Folkemøtet 26.11 på Ringve: https://ringve.no/folkemote-pa-ringve

Følg Adresseavisen Meninger på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter

På forsiden nå