Debatt:

Trygve Bragstad (H) om ny godsterminal: Ordfører Rita Ottervik er åpenbart ikke en av dem som har lært av tidligere tabber

Dagens splittelse er uansvarlig. Det er synd Trondheim ikke har en ordfører som evner å skape gode prosesser rundt viktig infrastruktur i Trondheim, skriver Trygve Bragstad.  Foto: Terje Svaan

Saken oppdateres.

Ny godsterminal for jernbanen er viktig for å øke grønn godstransport til og fra Trondheim, og for å frigjøre Brattøra til sentrumsnær byutvikling. Debatten om plassering av ny terminal har gått i 30 år, og har stadig blitt ødelagt av kursendringer hos jernbanemyndighetene, og noen ganger av urealistiske politiske initiativ. Mange har lært av tidligere tabber. Ordfører Rita Ottervik er åpenbart ikke en av dem som har lært. I siste bystyre tvang hun gjennom en kampvotering som avskjærer bystyret fra kunnskap om nye løsninger. Forslaget fra Arbeiderpartiet kom på bordet få timer før møtestart og uten saksutredning. Knapt noen i salen var i stand til å skjønne omfanget av hva det ble stemt over.

Interessert i debatt og meninger? Les flere saker her.

Det ligger penger til en ny godsterminal på Torgård i nasjonal transportplan (NTP). At noe er kommet inn i NTP, er en viktig milepæl det er lov å feire. Men alle som har jobbet med samferdsel, vet at ingen prosjekter er garantert pengene i året som er satt i NTP, uansett hvem som sitter i regjering. Ved neste rullering blir rekkefølgen på alle prosjekter vurdert ut fra kostnad og nytte.

I høst har Jernbanedirektoratet gjort en vurdering av dagens terminal på Heggstadmoen, og om den kan bli en fullverdig terminal. Vurderingen viser at det er mulig til en fjerdedel av prisen for en ny godsterminal på Torgård. Dette er alt bystyret vet i dag, og Adressa er bystyremedlemmenes hovedkilde til kunnskap. Bystyret kjenner altså ikke utredningen, og kan gi en holdbar vurdering av situasjonen. At Arbeiderpartiet fremmer kupp-vedtak ved møtestart og lager kampvotering om dette temaet er uforsvarlig og dårlig politisk håndverk. Spesielt sett i lys av historien.

LES OGSÅ: Beste tomta i byen kan snart bli ledig

Etter at Torgård ble valgt, har viktige forutsetninger endret seg. De to viktigste er at:

1. Siden Torgård ble valgt, har jernbanemyndighetene investert ca. 400 millioner kroner i en kapasitetsøkning på Heggstadmoen. Dermed har Brattøra og Heggstadmoen nå nok kapasitet til godshåndtering i overskuelig fremtid, det vil si i minst 20 år fremover.

2. Prisen for Torgård har økt kraftig, estimatene er nå mellom 6,5 og 10 milliarder, alt etter hva du regner med.

Det er lov å stille spørsmål ved nye løsninger. Mange er bekymret for trafikkutvikling og støy fra Heggstadmoen. Men det er stor forskjell på å stille gode spørsmål, og å nekte å motta kunnskap om alternative løsninger slik ordføreren gjør.

LES OGSÅ: Schenker har invitert til en byttehandel som de mener vil fjerne all godshåndtering på Brattøra

Ut fra bakteppet med 30 års ørkenvandring i denne saken mener Høyre følgende tre ting er viktig nå:

1. Transportørenes behov må være avgjørende for valg av sted. Høyre er derfor glad for at bystyret også vedtok forslaget som også Høyre sto bak, som sier at «Bystyret ber rådmannen initiere et dialogmøte mellom relevante aktører, nettopp med sikte på å konkludere på foretrukket løsning».

2: En avgjørende premiss for valg av løsning er at den frigir Brattøra så raskt som mulig.

3: Partiene må stå samlet lokalt for å oppnå resultater i Stortinget. Uenighet i samferdselssaker har kostet oss dyrt tidligere. Dagens splittelse er derfor uansvarlig. Det er synd Trondheim ikke har en ordfører som evner å skape gode prosesser rundt viktig infrastruktur i Trondheim.

Følg Adresseavisen Meninger på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter

På forsiden nå