Debatt:

God byutvikling

Vårt mål er å skape en grønn, helsefremmende og bærekraftig bydel som det er godt å bo i, og som tar vare på viktige landskapsverdier, skriver Aase Sætran i Rotvoll Eiendom.  Foto: jens petter søraa

Saken oppdateres.

Det er korrekt som Aage Martin Jørgensrud skriver, at jeg var aktiv i Trondheim bystyre i perioden 1999 til 2011. Etter det har jeg ikke deltatt i et partipolitisk møte, for å unngå rolleblanding.

Å bygge tett i by er jordvern. Øvre Rotvoll ligger fire kilometer fra Trondheim sentrum. Bygger du boliger ei mil utafor byen, må det bygges enda flere veier over jordene, og biltrafikken øker. Å bygge på Rotvoll er byreparasjon, og målet er å få bydelene i området til å henge bedre sammen. På Rotvoll har man i 50 år levd med vissheten om at jordbruket en dag tar slutt på grunn av nærheten til den voksende byen. Byen har ikke bare kommet til Rotvoll, den har for lengst dratt forbi. Areal er avstått til boligbygging, skoler, fengsel og ikke minst veibygging. Betingelsene for rasjonelt landbruk forverres år for år. Dette var bakgrunnen for at bonden i 2011 henvendte seg til kommunen med et ønske om i fellesskap å skape planen for framtida på Rotvoll.

Interessert i debatt og meninger? Les flere saker her.

LES INNLEGGET SÆTRAN SVARER PÅ: Matjorda på Rotvoll Øvre er landets beste og må vernes

Øvre Rotvoll ble i 2013 vedtatt omdisponert til boligområde av bystyret, et vedtak som ble stadfestet av Miljøverndepartementet. I 2015 fikk vi i oppdrag av bystyret å lage områdeplan for Øvre Rotvoll, samt regulere Brundals-forbindelsen på vegne av det offentlige. En sårt tiltrengt avlastningsvei for Trondheim øst, som kan gi helt nye og bedre muligheter for kollektivtrafikken, og få ned biltrafikken i Jakobslivegen og Skovgårdkrysset.

Vårt mål er å skape en grønn, helsefremmende og bærekraftig bydel som det er godt å bo i, og som tar vare på viktige landskapsverdier. En bydel hvor det er lett å leve miljøvennlig ved å reise kollektivt, eller sykle og gå. Vi ønsker å videreføre nærheten til jorda og fellesskapstanken gjennom å gi nye beboerne mulighet til å dyrke jorda – gjerne sammen.

LES OGSÅ: Vi har ingen matjord å miste

Vi har gjennom et tett og godt samarbeid med byplankontoret laget områdeplanen som nå ligger klar til sluttbehandling. Det har jevnlig vært meldt tilbake til bygningsrådet, som har gjort vedtak i saken omtrent hvert år. Det har derfor vært mange muligheter til å stoppe planarbeidet underveis i prosessen. Vi undrer oss derfor over iveren etter å stoppe planarbeidet nå, samtidig som Trondheim bystyre enstemmig vedtar reguleringsplaner på matjord langt unna sentrum.

LES OGSÅ: Utbyggingen på Rotvoll må utsettes

På Rotvoll synes vi jordvern er viktig, men jeg så ingen innlegg fra Jørgensrud til forsvar for matjorda da Statens vegvesen for få år siden forsynte seg med 40 dekar på Rotvoll, ei heller da vegvesenet nylig forsynte seg grovt av matjorda på Klett. Å kaste vrak på den gjennomarbeidede planen for Rotvoll nå vil utsette den uunngåelige utviklinga med noen år, mens det åpner for mer arealkrevende og miljøskadelig byspredning lenger unna byen.

Følg Adresseavisen Meninger på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter

OPPTATT AV DEBATT? Lytt til en debatt-podkast, i regi av ungdommer på Saupstad og Kolstad: Helsesista svarer om ensomhet, sex, følelser og porno

På forsiden nå