Debatt:

Ap-Torve om karakterbasert opptak: Arrogansen fra Høyre overkjører nærskoleprinsippet

Onsdag 11. desember skal fylkestinget i Trøndelag vedta sitt høringsinnspill til regjeringen. Der kommer vi til å argumentere kraftig imot å innføre rent karakterbasert opptak, og samtidig ta i fra fylkene muligheten til å bestemme dette selv, skriver Kristian Torv. 

Saken oppdateres.

Samtidig som Høyre lover mer makt til fylkene, så bestemmer de fra skrivebordet i regjeringskontorene (mot samtlige faglige råd) at det skal innføres rent karakterbasert opptak for alle videregående skoler i landet. De største taperne blir elever og næringsliv i distriktene.

Onsdag 11. desember skal fylkestinget i Trøndelag vedta sitt høringsinnspill til regjeringen. Der kommer vi til å argumentere kraftig imot å innføre rent karakterbasert opptak, og samtidig ta i fra fylkene muligheten til å bestemme dette selv. Det å bestemme seg før høringsfristen er ikke bare arrogant - det er å ta på seg ideologiske skylapper som strekker seg rundt hele ansiktet.

Interessert i debatt og meninger? Les flere saker her.

Nærskoleprinsippet har vært en suksess i Trøndelag. Det har sikret at alle elever får gå på en god skole med bredt linjetilbud i nærheten av der de bor, fremfor å enten måtte flytte på hybel eller ta buss flere timer om dagen. I tillegg har nærskoleprinsippet bidratt til å sikre lokalt næringsliv tilgang på faglært arbeidskraft. Det gjør det lettere å planlegge neste skoleår både for lærere og vi politikere som skal forsøke å skape stabile rammer for elever, lærlinger og lærere.

For å sikre flertall for sitt forslag i regjeringen, har KrF åpenbart solgt seg (atter en gang) til Høyre i bytte mot noe annet. KrF er ikke til å kjenne igjen etter at Hareide forsvant ut, men jeg håper Kjell Ingolf Ropstad i hvert fall lytter til sine egne politikere ut i fylkene om han er blind for en forstemmende enighet fra faglig hold: lærere er i mot det, Skolenes Landsforbund er i mot det, Utdanningsforbundet er i mot det, og sist dette var debattert i fylkestinget presenterte rådmannen sju forskningsartikler om temaet som alle er tydelig på at rent karakterbasert opptak uten nærskoleprinsippet er ødeleggende for skolene våre. Om nytt opptakssystem skal innfases samtidig med den bebudete fagfornyelsen, så synes jeg synd på lærere og rektorer som allerede vil få mer enn nok med å tilpasse undervisning og skolehverdag til nye læreplaner.

I Trøndelag har vi en ambisjon om å at flere skal gjennomføre og få vitnemål eller bestå fag- og svenneprøve. Det blir vanskeligere nå når Høyre i ideologitåka tar fra oss muligheten til å bestemme dette selv. I Trøndelag er det åpenbart hva som fungerer best og hva elever og innbyggere vil ha: et nærskoleprinsipp som sikrer alle en utdanning nært der man bor.

Følg Adresseavisen Meninger på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter

OPPTATT AV DEBATT? Lytt til en debatt-podkast, i regi av ungdommer på Saupstad og Kolstad: Helsesista svarer om ensomhet, sex, følelser og porno

På forsiden nå