Debatt:

Hangar-saken: Likhet for loven?

Blir økonomi utslagsgivende for bygningsrådets vurdering, er det min påstand at det ikke er likhet for loven i denne byen, skriver innleggsforfatteren. 

Saken oppdateres.

Politikernes behandling av Hangaren gir grunn til å reise spørsmålet om det er likhet for loven. Kommunen gjorde tidlig i prosessen feil når det i juli 2017 ble gitt rammetillatelse i strid med reguleringsplanen, som kun tillater «plasskrevende handelsvirksomhet». Kommunen var på dette tidspunktet vel kjent med hvilke aktører som skulle inn i lokalet.

Interessert i debatt og meninger? Les flere saker her.

Ved behandlingen i bygningsrådet 5. februar 2019 ble det, mot rådmannens innstilling, innvilget dispensasjon. Vedtaket ble opprettholdt ved klagebehandlingen 14. mai 2019, mot MDG, SV, V og KrF sine stemmer.

Eirik Bøe Sletten 

Fylkesmannen opphevet 4. november 2019 dispensasjonsvedtaket. Vilkårene for å kunne gi dispensasjon var ikke oppfylt. Trafikale konsekvenser, konsekvenser for Midtbyen med handelsglidning ol. kan vanskelig underlegges en tilstrekkelig grundig vurdering i en dispensasjonssak. Tiltakshaver har etter dette fremmet søknad om midlertidig dispensasjon i tre år, som bygningsrådet skal ta stilling til i dag.

LES OGSÅ: Eiendomsutvikler: Det er totalt uforutsigbart i Trondheim nå. Skjønner folk hva det vil føre til?

Det er spesielt at kommunen ikke virker å ta ansvar for de feil som er begått. Detaljvarehandel i Hangaren er i strid med kommunens overordnede føringer. I saksframlegget er imidlertid «mulige økonomiske konsekvenser for kommunen» viet mye plass. Hvilken relevans har egentlig dette for vurderingen?

Innvilger bygningsrådet midlertidig dispensasjon, til tross for Fylkesmannens klare tilbakemelding, framstår dette egentlig begrunnet i at kommunen ellers kan bli stilt til ansvar for egne feil. I andre saker hvor kommunen har gjort lignende feil, men hvor et mulig økonomisk ansvar for kommunen ikke er like stort, er det ingen nåde: Feil skal rettes opp.

Blir økonomi utslagsgivende for bygningsrådets vurdering, er det min påstand at det ikke er likhet for loven i denne byen.

Følg Adresseavisen Debatt på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter

OPPTATT AV DEBATT? Lytt til en debatt-podkast, i regi av ungdommer på Saupstad og Kolstad: Helsesista svarer om ensomhet, sex, følelser og porno

På forsiden nå