Debatt:

Frp-politiker svarer om fritt skolevalg i Trøndelag: En katastrofe for de videregående skolene?

I Indre Fosen kommune har vi fritt skolevalg også i grunnskolen. Som politiker og varaordfører i daværende Rissa kommune var jeg en av de som kjempet innbitt mot kommuneadministrasjonens og venstresidens skepsis til ordningen. Heldigvis vant vi slaget, og heldigvis fikk vi også flertall for å videreføre det i Indre Fosen kommune, skriver Frp-politikeren.  Foto: roy tommy bråten

Saken oppdateres.

Ser i Adresseavisen den 9. desember at Julie Engtrø fra Sosialistisk Ungdom og Kristian Torve fra Arbeiderpartiet nå sender ut krisevarsel for de videregående skolene om det blir innført fritt skolevalg i fylket. Ideologisk vet vi at de er forpliktet til det. Valgfrihet er jo ikke et gode venstresiden i norsk politikk unner befolkningen. Deres holdning er jo at fellesskapet, det vil si politikerne på venstresiden, vet best hva folk trenger og ønsker. Dersom det stemmer at fellesskapet ikke vil ha fritt skolevalg har de intet å frykte. Da vil alle også i fremtiden velge nærskolen. Skulle de imidlertid ta feil, noe jeg bestemt mener de gjør, vil vi i imidlertid i fremtiden få noen flere fornøyde elever over hele fylket. Elever som velger å benytte den valgfriheten de er gitt, og som søker seg til den skolen de selv har lyst til å gå på, ikke den som politikerne har bestemt de gå på. Jeg vil underbygge min påstand med to egne erfaringer jeg har med fritt skolevalg.

LES OGSÅ: Arroganse fra Høyre overkjører nærskoleprinsippet

Interessert i debatt og meninger? Les flere saker her.

Som ungdom drev jeg aktivt med langrenn, en interesse som gjorde at jeg gjerne ville gå videregående skole i Meråker, der jeg oppfattet at de hadde det beste tilbudet for meg. Denne muligheten ville imidlertid datidens politikere ikke gi meg. Det fantes flere skoler med tilbud om langrenn som spesialisering på idrettsfag i Sør-Trøndelag, jeg fikk ta til takke med en av de. Jeg valgte Oppdal videregående, og hadde to greie år der, men da det ble åpnet opp for at vi fra Sør-Trøndelag også kunne få gå i Meråker valgte jeg å søke meg dit for det siste året på videregående. Det ble et fantastisk år, i et utrolig motiverende miljø. Endelig hadde jeg selv fått valgt retning på livet mitt, akkurat som jeg ville! Det at noen få elever som meg fikk konkurrert oss til plasser der vi selv ønsket å gå førte ikke til noen kollaps i de andre videregående skolene den gang, like lite som det vil gjøre det når fritt skolevalg nå blir innført.

LES OGSÅ: Hva med hun som var skolelei, og han som slet med psyken? Fortjener ikke de en plass på nærskolen?

I Indre Fosen kommune, hvor jeg bor, har vi som en av få kommuner i Trøndelag fritt skolevalg også i grunnskolen. Som politiker og varaordfører i kommunestyret i daværende Rissa kommune var jeg en av de som kjempet innbitt mot kommuneadministrasjonens og venstresidens skepsis til ordningen da vi fremmet den. Heldigvis vant vi det slaget, og heldigvis fikk vi også flertall for å videreføre det i Indre Fosen kommune. Nå kan ingen politikere eller noen i skoleadministrasjonen legge seg opp i hvorfor enkelte elever velger å gå på en annen skole enn nærskolen sin. Før var det bare elever som ble mobbet som fikk bytte skole, noe som var et solid stigma å starte med på en ny skole. Med fritt skolevalg vet ingen noe om årsaken til at en elev, i samråd med sine foreldre, velger en annen skole enn nærskolen. Ordningen har vært en suksess, som har gitt de familiene og elevene med individuelle behov, behov som ikke ble dekket i den gamle nærskoleordningen, mer valgfrihet og enklere liv. Det at alle har fått mer valgfrihet, som noen få har valgt å benytte seg av, har ikke revet beina under skolestrukturen vår. Så godt som alle elever velger fortsatt å gå på nærskolen sin. På samme vis er jeg overbevist om at de fleste elever i videregående skoler i Trøndelag også vil velge nærskolen sin med fritt skolevalg i fremtiden. Gjør de ikke det er det en alvorlig tilbakemelding til skoleledelsen om at deres skoletilbud er for dårlig.

Følg Adresseavisen Debatt på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter

OPPTATT AV DEBATT? Lytt til en debatt-podkast, i regi av ungdommer på Saupstad og Kolstad: Helsesista svarer om ensomhet, sex, følelser og porno

På forsiden nå