Debatt:

Nå må lærerne snakke om politikk så elevene forstår

Elevene trenger bedre opplæring i hvordan demokratiet fungerer for selv å ta del i det, skriver debattanten. Bildet er fra skolevalg Stjørdal.  Foto: Vegard Eggen

Saken oppdateres.

Som elev på videregående skole opplever jeg og mange andre at unge mennesker vet alt for lite om hvordan demokratiet i Norge i dag fungerer. Flere elever har sikkert opplevd den kjedelige samfunnsfag-timen der du får høre om styreformen vi har i Norge, og det er dette de forbinder med demokrati. Nå som fagfornyelsen er kommet og samfunnsstruktur og demokratiforståelse er satt på læreplanene, må lærere forstå viktigheten av å få dette opp fra papiret og inn i klasserommet.

Interessert i debatt og meninger? Les flere saker her.

Alva Sunde Gjersøe 

Så nå som vi snart går inn i året 2020 håper jeg virkelig at lærere forstår utbyttet man får av å ta frem disse temaene i klasserommet. Dette er noe lærere bør begynne å tenke på allerede nå. Fordi jo fortere vi får demokratiforståelse inn i skolen jo flere kommer til å vokse opp med å vite at de har en mulighet til å påvirke. Om flere har dette grunnlaget kommer demokratiet i Norge til å styrkes.

OPPTATT AV DEBATT? Lytt til en debatt-podkast, i regi av ungdommer på Saupstad og Kolstad: Helsesista svarer om ensomhet, sex, følelser og porno

Med masse personlige erfaringer kan jeg med sikkerhet si at det å normalisere politikk, slik at elevene faktisk forstår at dette er noe de kan ta del i, tydelig fremmer engasjerte elever. Noe av det mest inspirerende for meg er å jobbe med ting jeg bryr meg om. Hva dette er for den enkelte varierer mye, men om elever faktisk får en god forståelse for demokratiet så forstår de at nesten alt kan endres på, så lenge du vet hvordan du engasjerer deg. Om det er å endre på en bussrute eller et fritidstilbud som blir lagt ned, så er dette noe man kan jobbe med. Derfor er det helt ekstremt viktig at alle kan si med sikkerhet at de har en mulighet til å påvirke sin egen hverdag.

Fra svært ung alder har vi alle muligheten til å påvirke. Om dette er via et leserinnlegg, eller å bare melde seg inn i en ungdomsorganisasjon, så er det ikke sånn at man må ha stemmerett for å påvirke. For ja, selv om vi er under 18 år, har vi fortsatt meninger om ting som angår politikk.

Derfor er det også ekstremt viktig å ruste opp denne «sårbare» gruppen, og dette er noe som bør gå gjennom hele skolesystemet. Om elever allerede fra ung alder får en forståelse av demokrati og samfunnsstruktur, har de et mye bedre grunnlag for å engasjere seg – også når de blir eldre. Et velfungerende demokrati har mange sterke stemmer, både unge og gamle.

Følg Adresseavisen Debatt på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter

På forsiden nå