Debatt:

Ny narkotikapolitikk

Politifolk, som har arbeidet årevis med narkotikaproblemet, tilhører tydeligvis ikke fagfolkene i dette spørsmålet, skriver innleggsforfatteren.  Foto: Shutterstock

Saken oppdateres.

Det er ulike meninger om hvordan denne skal utformes. Rusreformutvalget har lagt fram sin konklusjon, og mange bejubler denne, mens andre er mer skeptiske. Å frata politiet muligheten til å gripe inn overfor ungdommer som begynner å lefle med cannabis, er et av ankepunktene. «Vi må lytte til fagfolkene», skriver blant annet lederen i Adresseavisen 21. desember: «Forslaget fra rusreformutvalget vekker naturlig nok debatt. Flere i politiet har allerede gått ut og advart og mener forslagene vil kunne føre til mer bruk av narkotika. Her må regjeringen lytte til fagfolkene som slår fast at det ikke finnes faglige holdepunkter for at dagens praksis med straff fører til at narkotikabruken holdes nede.»

Politifolk, som har arbeidet årevis med narkotikaproblemet, tilhører tydeligvis ikke fagfolkene i dette spørsmålet. Vel, vi kan ha en akademisk tilnærming til dette, men folk med praktiske erfaringer har også opparbeidet seg stor kunnskap.

LES OGSÅ LEDEREN: Endelig håp om en ny ruspolitikk

Det høres sikkert bra ut i akademiske ører når man sier avkriminalisering, men ikke legalisering. Imidlertid skal politiet ikke lenger skal ha mulighet til å gripe inn med noen som helst form for tvang. Alle tiltak skal skje kun på frivillighet fra brukerens side, og da må hjelpeapparatet komme opp med store gulrøtter om de skal lykkes. En hasjrøykende ungdom har ingen problemer, og vil ikke se noe behov for hjelp. Det han/hun driver med er ufarlig ifølge deres egen oppfatning. Når de nå i tillegg får beskjed om at det ikke lenger er straffbart, vil det være en sjanse for at flere blir oppmuntret til å prøve.

Det vises til resultater i blant annet Portugal, som angivelig har lyktes med sin reform. Andre steder, for eksempel Colorado i USA, har registrert stor oppgang i trafikkdød og selvdrap av folk med cannabis i blodet. Statistikk brukes som det passer til egne synspunkter her også, slik det er vanlig i andre stridsspørsmål.

Interessert i debatt og meninger? Les flere saker her.

Selv er jeg svært usikker på hva som vil fungere best. En reform er på sin plass, men er skeptisk til å redusere politiets rolle til «rådgivere for brukere og rapportører» til hjelpeapparatet.

Følg Adresseavisen Debatt på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter

OPPTATT AV DEBATT? Lytt til en debatt-podkast, i regi av ungdommer på Saupstad og Kolstad: Helsesista svarer om ensomhet, sex, følelser og porno

På forsiden nå