Debatt

Hvorfor mangler det 72 fosterhjem i Trøndelag?

Hovedproblemet er at norsk barnevern og rettsvesenet nekter å forholde seg til det overordnede lovverket, og dermed får vi massevis av direkte ulovlige omsorgsovertakelser.

Innleggsforfatteren er kritisk til at så mange som 72 barn mangler fosterhjem. Han mener det ikke finnes gode nok grunner til at så mange barn trenger nye hjem i Trøndelag.  Foto: ILLUSTRASJONSBILDE: MATHIAS VINJE OG HARALD ØREN

Saken oppdateres.

Jeg har noen kommentarer til innlegget: «Vil du gjøre en forskjell for et barn som trenger deg?», tirsdag 24. desember. Hvordan kan man komme til et slikt brutalt antall i Trøndelag, og hvor reelt kan dette egentlig være?

Det skal som kjent være alvorlig omsorgssvikt før det overhodet kan være aktuelt å vurdere å frata barn sine foreldre, og med det angitte antall fosterhjemskrav kan det overhode ikke finnes gode nok grunner til at så mange barn trenger nye hjem her i området.

LES OGSÅ: Vil du gjøre en forskjell for et barn som trenger deg?

I det «perfekte» Norge har vi nemlig forpliktet oss til å etterleve menneskerettighetene for lang tid siden, og det er til og med et eget kapittel med menneskerettigheter i vår Grunnlov etter 2014. Både Grunnloven og Menneskerettsloven er for øvrig overordnet alle andre norske lover, og naturligvis også Barnevernloven. Det tilsier at Barnevernloven bare kan benyttes innenfor rammene av de overordnede lovene, og dermed har barnevernloven et sterkt begrenset område hvor den egentlig kan gjelde. I alle andre juridiske saker benytter man de lovene som er aktuelle, så hvorfor ikke når det gjelder barnevernet?

LES OGSÅ: Nadia delte sin personlige historie om oppveksten som fosterbarn

Hovedproblemet er altså at norsk barnevern og rettsvesenet nekter å forholde seg til det overordnede lovverket, og dermed får man massevis av direkte ulovlige omsorgsovertakelser, og barn blir fratatt sine foreldre. Hvor lenge skal det gå før man tar fullstendig hensyn til menneskerettighetene her i landet?

LES OGSÅ: Flest priser til fosterhjemskampanje

Menneskerettsdomstolen har allerede dømt Norge i flere saker, til og med i storkammeret, og det er fortsatt ca. 30 saker som venter på behandling. Og hva med den meget avslørende og omfattende Nav-skandalen? Der er det også klare brudd på både menneskerettigheter og EØS-regelverket. Det finnes for eksempel en barnevernsleder som har uttalt at menneskerettighetene gjelder ikke for dem! Kan da de aktuelle rådmenn, som har det juridiske ansvaret i kommunen, ha den nødvendige kontroll med barneverntjenesten?

Følg Adresseavisen Debatt på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter

Noralf Aunan, forening for rettsikkerhet 
        
            (Foto: Fugelsøy, Steinar)

Noralf Aunan, forening for rettsikkerhet  Foto: Fugelsøy, Steinar

På forsiden nå