Debatt:

Trøndelag leder den globale utviklingen av nullutslippshurtigbåter 

Trøndelag fylkeskommune har som mål om at verdens første utslippsfrie hurtigbåter skal gå i rute i Trøndelag.

Tidlig i 2018 gikk Trøndelag, på vegne av fylkeskommunene, videre ved å utlyse en åpen konkurranse for norsk og internasjonal industri om å utvikle verdens første nullutslipps-hurtigbåt. Nye elektriske ferjer er allerede satt i drift til Fosen.  Foto: Håvard Jensen

Saken oppdateres.

EU har som mål å kutte 40 prosent av klimagassutslipp innen 2030. Omstillingen som kreves for å nå dette vil være krevende, men kan også by på muligheter for vår region. Trøndelags kompetansemiljøer innehar noen av svarene på spørsmålene som EU stiller seg.

Interessert i debatt og meninger? Les flere saker her.

LES OGSÅ: Penger til utslippsfrie hurtigbåter

Ta transportsektoren som eksempel: I slutten av november var rekordmange regioner og byer fra Europa til stede på transportnettverket Polis sin årlige konferanse i Brussel. Deltakerne diskuterte en rekke problemstillinger knyttet til fremtidens bærekraftige transportløsninger. Trøndelag fylkeskommune presenterte sitt innovative innkjøpsprosjekt som har mål om at verdens første utslippsfrie hurtigbåter skal gå i rute i Trøndelag i nærmeste fremtid. Europakommisjonen applauderte initiativet! Prosjektet mottok ikke bare stor interesse på grunn av den banebrytende teknologien som ble presentert, men også for måten Trøndelag fylkeskommune har gått frem gjennom den innovative anbudsprosessen.

LES OGSÅ: To trønderske bedrifter får penger fra staten for å bygge hurtigbåter som kan fly klimavennlig over bølgene, i stedet for å pløye gjennom dem.

Det hele startet som et forprosjekt med støtte fra Klima- og miljødepartementet, hvor Trøndelag og ti andre fylkeskommuner gikk sammen om å utfordre industrien til å utvikle konsepter for utslippsfrie hurtigbåter. Tidlig i 2018 gikk Trøndelag, på vegne av fylkeskommunene, videre ved å utlyse en åpen konkurranse for norsk og internasjonal industri om å utvikle verdens første nullutslipps-hurtigbåt.

«Vi bestilte noe som egentlig ikke fantes», sa fylkesordfører i Trøndelag, Tore O. Sandvik, da de fem konsortiene som ble valgt ut lanserte sine løsninger på Hell tidligere i høst. Målet er at en av løsningene skal kunne lanseres på markedet i løpet av få år.

LES OGSÅ: Denne ferja er som en Toyota Prius

Samtidig med at verdens ledere under COP25, klimatoppmøtet i Madrid, har slitt med å komme til enighet, har Europa satt seg ambisiøse mål og seiler frem som verdensledende på klimapolitikk. Målet er å være det første klimanøytrale kontinentet. Norge har stilt seg bak dette.

Nylig lanserte Europakommisjonen en europeisk grønn avtale, som gjennom ulike virkemidler skal føre Europa i ønsket retning. Trøndelag har unike fortrinn til å være en partner i klimasatsingen. Noen av disse er naturgitte og finnes i skogen, i fjorden og i jorda. Andre er immaterielle og skapes på universiteter, høyskoler og institutter. De viktigste fortrinnene er samfunnsmessige. Uten den nødvendige tilliten ville det vanskelig la seg gjøre å gjennomføre offentlige anbudsprosesser av typen som fylkeskommunen gjennomfører med hurtigbåtene.

LES OGSÅ: To trønderske bedrifter får penger fra staten for å bygge hurtigbåter som kan fly klimavennlig over bølgene, i stedet for å pløye gjennom dem.

Nybrottsarbeid er kostbart og bærer med seg en høy risiko. I likhet med Europa, har også Trøndelag interesse av at kostnader, risiko og gevinster deles. Derfor bør EUs «European Green Deal» også vurderes som en viktig grønn avtale for Trøndelag. Norge har forpliktet seg til EUs klimamål, og sammen med Europa må vi finne praktiske løsninger på klimautfordringer. At fylkeskommunen leder utviklingen av nullutslippshurtigbåter vekker oppsikt. Under Trøndelagsmøtet i begynnelsen av januar vil sentrale beslutningstakere møtes for å utforske flere muligheter.

Følg Adresseavisen Meninger på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter

OPPTATT AV DEBATT? Lytt til en debatt-podkast, i regi av ungdommer på Saupstad og Kolstad: Helsesista svarer om ensomhet, sex, følelser og porno

Erlend Solem 

Erlend Solem 

Heidi Fossland 

Heidi Fossland 

På forsiden nå