Debatt:

Ytringsfrihet, demokrati og bibliotekene våre

De kinesiske ungdommenes støtteapparat i Meråker har gjentatte ganger henstilt til biblioteksjefen om å fjerne den forbudte boka, men biblioteksjefen har nektet.

Biblioteket i Meråker nektet å fjerne kinesiske bøker og får støtte for den avgjørelsen. Kinesere skiløpere trener her i Meråker.  Foto: Christine Schefte

Saken oppdateres.

Rundt 40 kinesiske skitalenter er i disse dager elever ved Meråker videregående skole. I løpet av en periode skal de lære hvordan de kan bli enda bedre, innen både langrenn og skiskyting. Ungdommene har som mål å delta i OL Beijing i februar 2022.

LES OGSÅ: Skiledere ville fjerne bøker fra biblioteket

Som alle norske kommuner har også Meråker et bibliotek. Et bibliotek skal ha bøker for alle og rom for motstridende ytringer – både i mediesamlingen og knyttet til arrangementer i biblioteket.

I forbindelse med besøket fra Kina sørget derfor biblioteksjefen for å supplere samlingen med bøker både på kinesisk, og om historie og samfunnsforhold i Kina. En av bøkene handler om bevegelsen Falun Gong, som er forbudt i Kina. De kinesiske skitalentenes trenere og støtteapparat ba raskt biblioteksjefen om å fjerne boka - de var engstelige for at ungdommene skulle bli utsatt for represalier om de ble oppdaget med boka.

LES OGSÅ: Denne skolen skal lære kinesere å gå på ski til OL i Beijing

Biblioteksjefen nektet å fjerne boka. Det har hun både rett og plikt til. Den norske grunnloven, artikkel 100, stadfester ytringsfriheten i Norge, og formålet med bibliotekene slås fast i Lov om folkebibliotek:

Folkebibliotekene skal ha til oppgave å fremme opplysning, utdanning og annen kulturell virksomhet, gjennom aktiv formidling og ved å stille bøker og andre medier gratis til disposisjon for alle som bor i landet.

Folkebibliotekene skal være en uavhengig møteplass og arena for offentlig samtale og debatt.

Det enkelte bibliotek skal i sine tilbud til barn og voksne legge vekt på kvalitet, allsidighet og aktualitet.

Dette innebærer at ethvert folkebibliotek har ansvar for å tilby brukerne sine et bredt spekter av bøker og informasjon – som en forutsetning for dannelse, debatt, meningsbryting og demokrati. Dette selv om bøkene eller informasjonen ikke er en del av samfunnets «alminnelige» mening. Verken stat, regional eller lokal myndighet kan overstyre bibliotekenes valg av publikasjoner til samlingen.

De kinesiske ungdommenes støtteapparat i Meråker har gjentatte ganger henstilt til biblioteksjefen om å fjerne den forbudte boka, men biblioteksjefen har stått fast. Saken har vært omtalt i media lokalt og nasjonalt, og også BBC og nyhetsbyråer i USA og Asia har omtalt og bedt om uttalelser i saken.

LES OGSÅ: Årets bibliotek er Trøndelag fylkesbibliotek

Trøndelag fylkesbibliotek og Norsk bibliotekforening Trøndelag gir sin fulle støtte til biblioteksjefen, og understreker bibliotekets viktige oppgave for ytringsfrihet og demokrati.

Følg Adresseavisen Debatt på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter

Hildegunn Hestnes, Trøndelag fylkesbibliotek

 

Hildegunn Hestnes, Trøndelag fylkesbibliotek  

Hallfrid Skimmeli, Norsk bibliotekforening 

Hallfrid Skimmeli, Norsk bibliotekforening 

På forsiden nå