Debatt:

Derfor forteller NRK at de siktede forskerne er fra Iran

Vi i NRK Trøndelag publiserer som hovedregel ikke nasjonalitet eller etnisitet til en siktet, mistenkt eller tiltalt.

NRK mener det er en vesentlig opplysning med klar nyhetsverdi at de to betrodde forskerne er fra Iran, og at nasjonaliteten derfor er relevant å opplyse om, skriver innleggsforfatteren.   Foto: Rune Petter Ness

Saken oppdateres.

Svar på kronikk av universitetslektor Shahnaz Rahimipoor ved NTNU 27. januar. NRK skal alltid være forsiktig ved omtale av mistenkte i straffesaker. Vi har derfor ikke identifisert to siktede forskere på NTNU som nå etterforskes av Politiets sikkerhetstjeneste, PST. Men vi har vurdert annerledes når det gjelder deres nasjonalitet.

Vi mener det er en vesentlig opplysning med klar nyhetsverdi at de to betrodde forskerne er fra Iran. De er mistenkte for å ha drevet ureglementert forskning i strid med eksportkontroll-lovgivningen. De skal ha tatt med seg iranske gjesteforskere på en avansert NTNU-lab og gjort materialtester uten at ledelsen ved instituttet kjente til det eller hadde godkjent at gjestene skulle få adgang. De skal ha koblet avansert forskningsutstyr på nett i strid med NTNUs regler, slik at sensitive opplysninger ble tilgjengelig for utenforstående. Og PST etterforsker om det kan ha gitt regimet i Iran forskningsdata som kan brukes i fremstilling av masseødeleggelsesvåpen.

LES OGSÅ: Vil håndplukke utenlandske studenter til Norge

I sum er det alvorlige mistanker om at fremmed makt ved hjelp av NTNU-ansatte kan ha fått tilgang til info de ikke skulle hatt. NTNU kaller saken alvorlig og de to forskerne er suspenderte. Etter vår oppfatning er det her et berettiget informasjonsbehov slik saken står akkurat nå. Allmenheten bør få vite om koblingen mellom betrodd forskerstilling, nasjonalitet, regelstridig forskning og PST sine mistanker.

Men det skal selvsagt minnes om at etterforskningen er i en tidlig fase, og enhver skal anses som uskyldig til det motsatte er bevist i retten. NRK vil derfor fortsette å behandle denne på samme måte som andre kriminalsaker, med uavhengig og kritisk nyhetsjournalistikk mot alle kilder og etater involvert.

LES OGSÅ: PST sikter to NTNU-forskere

Du har et interessant poeng når du minner oss om at minoriteter og personer med annen etnisk bakgrunn noen ganger kan oppleve seg stigmatiserte når mediene rapporterer om kriminalitet. Vi i NRK Trøndelag publiserer som hovedregel ikke nasjonalitet eller etnisitet til en siktet, mistenkt eller tiltalt. Sagt på en annen måte: Hadde en iransk forsker vært mistenkt for for eksempel underslag i idrettslaget, råkjøring eller vold, hadde vi ikke omtalt nasjonalitet, yrke eller tilknytning til NTNU.

LES OGSÅ:De iranske studentene får fortsette ved NTNU likevel

Og så takker jeg deg for respektfull og verdifull påminnelse om at vi som publiserer nyheter i mediene alltid må ha gode interne diskusjoner og velfunderte redaksjonelle beslutninger.

Følg Adresseavisen Debatt på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter

På forsiden nå