Debatt:

Torget - byens nye møteplass

Kartet viser hvor det er trygge og gode isfrie soner man kan bevege seg på på Torget.

Saken oppdateres.

Torbjørn Kvam, styremedlem i Trondheim Pensjonistparti, spør i Adresseavisen fredag 24. januar om folk må finne seg i å ofre helsa hver gang de krysser det nye Torvet vårt. Svaret på det er nei. Ved hjelp av snøsmelteanlegget som er etablert på Torget har det helt siden jul vært brede gater som har vært isfrie og trygge og gode å bevege seg på i alle retninger over Torget.

Det nye flotte Torget til byen vår viste seg i all sin prakt under julemarkedet i desember. Og etter at entreprenøren vår trakk seg vekk fra torgflata rapporterer restaurantene rundt det nye Torget om høye besøkstall og et yrende folkeliv. Det er fantastisk gledelig å se hvor flott det nye Torget blir og hvor godt mottatt det har blitt av byens innbyggere.


Selv om mesteparten
av arbeidene med selve torgflata nå er avsluttet, er Torget langt fra ferdigstilt. Torget vil åpnes til våren og fram til da gjenstår det mye arbeid med tekniske installasjoner, beplantning og siste finpuss. Det vil også være behov for å teste de ulike tekniske anleggene inkludert snøsmelteanlegget for å få erfaring med hva som fungerer og hva som ikke fungerer.
For å hjelpe de som besøker Torget med å orientere seg, har vi satt opp kartet nedenfor flere plasser på Torget. Det viser hvor det er trygge og gode isfrie soner man kan bevege seg på. Ta en tur ned til Trondheims nye møteplass og opplev selv hvor flott det har blitt!
 

På forsiden nå