Debatt:

Sjetnemarka og Kirkestien

Stien skal stå ferdig før det blir gitt ferdigattest for fase tre av den nye bebyggelsen på Hallsteingård.

Plankartet viser den nye Armfeldtvegen og ny tursti. Boligfeltet er markert gult.  Foto: Trondheim kommune

Saken oppdateres.

I Ordet fritt 4. januar tar Ivar Nervik opp ulemper med anleggsarbeidet ved den nye Armfeldtvegen. Vegen skal gå mellom Tillerplatået og Hallsteingård, det store boligområdet som kommer mellom Sjetnemarka og Nidelva. Nervik berører tema som sperring av den mye brukte Kirkestien, hvordan stien skal fungere i framtida, skader på skog og fugleliv, trafikksikker kryssing av Armfeldtvegen, feil skilting og mangelfull informasjon.

LES OGSÅ: Ikke godt nytt år for Kirkestien og turgåere i Sjetnemarka?

Høy byggeaktivitet i en by som vokser fort berører mange. Det er en oppgave for blant annet kommunen å begrense ulempene det fører med seg. Generelt har kommunen fokus på å ivareta naturmangfold og sikre eksisterende og nye turstier og snarveger. Også for Hallsteingård er dette hensynet tatt med i reguleringsplanarbeidet.

Byplansjef Ragna Fagerli  Foto: Morten Antonsen

Ny sti og gangbru: Etter hvert vil det bli etablert tursti øst i planområdet. Stien skal stå ferdig før det blir gitt ferdigattest for fase tre av den nye bebyggelsen på Hallsteingård. Det er vanskelig å vite sikkert hvor lenge anleggsperioden kommer til å vare.

Stien som går mellom Lunderhaugen og Tiller kirke kalles «Kirkestien» av mange som bor i Sjetnemarka. I framtida blir det ei bratt skråning ned til den nye Armfeldtvegen der Kirkestien gikk. Det vil bli bedre å bruke fortauet fra krysset Lunderhaugen/Parallellen og langs den nye vegen. Hvis man skal gå fra Sjetne skole til Tiller kirke, vil det være like raskt å gå Lykkmarka til Lunderhaugen, og deretter opp bakken til Tillerstien og videre til kirka. Det kommer også gangbru over Armfeldtvegen.

Da reguleringsplanen ble utarbeidet, informerte kommunen og forslagstiller om planene for Hallsteingård gjennom brev, annonser i Adresseavisen og folkemøter i Sjetnemarka. Blant annet var det et informasjonsmøte i mars 2015 på Sjetne skole, uten at det er en garanti for at vi har nådd alle som bruker stiene og skogen. De berørte naboene fikk også skriftlig varsel om byggesaken fra utbygger 23.08.2018 - om infrastruktur, veger og vann- og avløpsledninger.

Fra utbyggeren, Nidelven Utbygging AS, får kommunen opplyst at alle husstandene i området vil få et infoskriv i posten med det første.

Følg Adresseavisen Debatt på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter

På forsiden nå