Debatt:

Økningen skaper en enorm usikkerhet for oss

Reiselivsnæringen i Trøndelag skaper jobber, velferd, et godt lokalsamfunn og bidrar i inkluderingsarbeidet. Nå trues næringen igjen av momshopp, skriver Torild Langklopp.

Saken oppdateres.

Da Stokkøya Strandhotell og Bygda 2.0 hadde behov for en baker til sitt nyåpnede bakeri, ble Flyktningetjenesten i kommunen kontaktet og Ibrahim Hajmostafa ble ansatt. Etter endt opplæringstid fikk Ibrahim ansettelse i bakeriet. Han har nå fått fast stilling på kafeen Bjørnør, og har etablert seg med kone og to barn i egen leilighet på Stokkøya.

Torild Langklopp  Foto: adresseavisen

I overnatting- og serveringsbransjen er hver tredje ansatt under 24 år, og 43 prosent har utenlandsk bakgrunn. Reiselivet er en viktig ungdoms- og integreringsnæring, og mange har sitt første møte med arbeidslivet her.

Reiselivsnæringen i hele Trøndelag er en integreringsmotor, og vi på Stokkøya Strandhotell ønsker å fortsette å være en del av denne utviklingen. Hotellet går derfor inn i et tettere samarbeid med Nav Fosen for å bidra med opplæring, ansettelser og praksisplasser til de som havner utenfor det vanlige arbeidslivet.

Interessert i debatt og meninger? Les flere saker her.

Alle kommuner trenger hjelp til å inkludere folk som står utenfor arbeidslivet, og reiselivet gir kommunene god drahjelp i arbeidet med å få flere i jobb.

Stokkøya Strandhotell ble etablert med et mål om å bidra til verdiskaping lokalt. I dag er vi en god målestokk på hvordan en liten bedrift fungerer i et lokalsamfunn, og bidrar med å skape verdier, ringvirkninger og arbeidsplasser. Flerbrukshuset Bygdeboksen, som er en forlengelse av Strandhotellet, rommer både konsert- og kulturscene, snekkerverksted, et bryggeri, kontorfellesskap, et bakeri og møterom. Totalt bidrar vi med omkring 20 årsverk.

Det å ha gode tilbud innen kultur, hotell og restaurant, kafé og bar, utgjør mye for å få folk til å etablere seg. På et lite sted som Stokkøya og Åfjord er man helt avhengig av at folk bosetter seg for å holde lokalsamfunnet levende.

LES OGSÅ: Storavis tar Trøndelag med blant de 18 beste togturene i verden

Vi ønsker å fortsette med verdiskapningen, men økt moms på overnatting er en trussel.

Siden Erna Solbergs regjering tiltrådte i 2013, har momsen økt med 50 prosent, fra 8 prosent i 2015 til 12 prosent i dag. Et ekspertutvalg har nå anbefalt å innføre én felles momssats på 23 eller 25 prosent i løpet av tre år. Det skaper en enorm usikkerhet og uforutsigbarhet for oss.

Reiselivsnæringen sliter allerede med lav lønnsomhet og lavere driftsmargene enn andre deler av næringslivet. Økt moms vil bety høyere rompriser som igjen vil føre til færre gjester.

LES OGSÅ: Ny internasjonal arkitekturpris til Stokkøya

Norsk overnattingsmoms på 12 prosent ligger langt over det europeiske gjennomsnittet på 9 prosent. En ytterligere økning vil svekke Trøndelag i den harde konkurransen om både norske og utenlandske reisende. I et bærekraftperspektiv er det også svært uheldig, da flere vil reise til utlandet fordi det blir enda dyrere, enn det det allerede er å reise i Norge.

Jeg vil oppfordre våre politikere til å jobbe aktivt for at reiselivsnæringen skal ha konkurransedyktige rammebetingelser, blant annet ved å ikke øke momsen på overnatting.

La oss få fortsette å skape verdier, bolyst og bli-lyst, positive ringvirkninger og arbeidsplasser i Trøndelag!

Følg Adresseavisen Debatt på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter

OPPTATT AV DEBATT? Lytt til en debatt-podkast, i regi av ungdommer på Saupstad og Kolstad: Helsesista svarer om ensomhet, sex, følelser og porno

På forsiden nå