Debatt:

Risvollansenteret: Åpent brev til Odd Reitan og Torbjørn Skei

Vi har fått med oss at folk unngår å ferdes i denne korridoren fordi den virker øde og utrivelig, skriver innleggsforfatterne.   Foto: Privat

Saken oppdateres.

Vi slutter oss til Marit Ofstads etterlysning av framdrift i opprustningen av Risvollansenteret i Adressa 28. januar. Det pågår et arbeid med reguleringsplanen for et stort område ved senteret. Coop Norge SA og grupperinger med Reitangruppen som største aksjonærer eier hver sine deler av bygninger og areal.

Vi som bor på Risvollan, har siden 2007, da næringsdelen av høybygget ble overtatt av nåværende eier, med lengsel og smerte ventet på at noe skal skje. Risvollan borettslag har et beboertall på størrelse med Røros. Rundt omkring er det kommet ny bebyggelse, og mer kommer. I tillegg er også øvre Stubban en naturlig del av grunnlaget for senterdrift på Risvollan. I alt utgjør dette befolkning tilsvarende en norsk småby.

Lisbet Meisingset Hallgren 

Jorunn Grini 

LES OGSÅ: Hva skjer med Risvollan-senteret?

Vi som skriver dette, var blant de første som flyttet inn på Risvollan i 1972. Vi har bodd her siden og er glade i vårt velfungerende boområde. Utviklingen ved senteret er imidlertid ikke udelt positiv. Mye av virksomheten som var i første etasje, er flyttet til bra lokaler i sokkelen. I første etasje står vi igjen med et goldt gangareal. Vi har fått en lang korridor som vi oppfatter som en dyster tunnel. Glassveggene er kledd med grønn folie som skal illudere skoglandskap. Med unntak av biblioteket i åpningstiden er det ikke lett å se at det er noen form for virksomhet bak veggene. Vi har fått med oss at folk unngår å ferdes i denne korridoren fordi den virker øde og utrivelig.

Vi har tidligere hatt et innlegg i borettslagets lokale blad Rislappen med forslag til hva som kan gjøres for å legge til rette for bedre trivsel i gangarealene. Innlegget ble besvart av en representant for Reitangruppen som stort sett avviser våre forslag. Blant annet viser vedkommende til at sitteplasser i gangarealene er uaktuelt på grunn av «omfang av hærverk og uønsket opphold». Dette synspunktet overser glatt at siden folk unngår området, blir det mer attraktivt for «uønsket opphold» med uønskede aktiviteter.

LES OGSÅ: Avfyrte fyrverkeri inne i boligblokk på Risvollan

For å yte et lite bidrag til forskjønning har vi på privat initiativ kjøpt potteplanter som vi har fått lov til å sette på bordene utenfor biblioteket. Det er et stort savn at det ikke er noe sted ved senteret en kan sette seg ned med naboer og venner for å ta en prat over en kopp kaffe. I svaret fra Reitangruppen sies det «… det er lagt opp til at beboere skal benytte Capri som samlingssted». Capri er en restaurant med meny og åpningstider som ikke passer sammen med naboprat over en kopp kaffe. Ellers er vi veldig glade for å ha Capri.

Mangelen på tilbud ved Risvollansenteret fører til å folk drar til andre steder for å dekke sine behov. Det finnes bedre tilbud innenfor rekkevidde for mange. Mangel på aktivitet fører til forfall. Vi er redde for at dette kan bli vondt å vende når tilbudene en gang kommer hit opp. Her er det dekning for å si at «mens graset gror, dør kua». Derfor er det ingen grunn til å vente med forbedring og opprusting innenfor de arealene som allerede finnes.

LES OGSÅ: Full utrykning til Risvollan etter at tenåringer som kjedet seg tulleringte til 112

Vi mener at dere er forpliktet til å ta aksjon av hensyn til nærmiljøet og ikke minst av hensyn til oss som kunder. Selv om dere har motstridende interesser, er dere knyttet sammen i et selvpåført fellesskap som gjør at dere må samarbeide. Til Torbjørn Skei i Trondos har vi ellers en tilleggsutfordring. Veggen på deres bygg som vender mot borettslagets bebyggelse, er lite pen. Vi tror at det ligger innenfor rammen av hva Coop Norge SA makter å gjøre noe med.

Følg Adresseavisen Debatt på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter

På forsiden nå