Debatt:

Vi ble møtt med hånlatter da vi tok opp problemet

Innleggsforfatteren mener det er på høy tid å innføre forbud mot fluor i skismøring.  Foto: Mariann Dybdahl

Saken oppdateres.

Bystyret vedtok på torsdag at det vi i Trondheim skal ha nulltoleranse for bruk av fluorholdig skismøring. La meg ta med leseren litt tilbake i tid.

LES OGSÅ: FIS vedtok totalt fluorforbud neste år.

I 2016 slo lokalpolitiker Nikki Schei fra Miljøpartiet De Grønne alarm om bruk av fluor i skismøring. I forbindelse med et idrettsarrangement i Bærum tok han opp saken i kommunestyret og påpekte at fluorider hadde mange veldokumenterte skadelige effekter på helse og miljø og var forbudt i flere produkter. Men ikke skismøring. Hva ville kommunen gjøre for å redusere bruken? Dette tilsynelatende uskyldige og fornuftige spørsmålet ble møtt med hånlatter og hard kritikk. Ikke bare lokalt, men nasjonalt – også fra flere rikspolitikere.

De miljøskadelige effektene av fluor var godt kjent i 2016. Faktisk så godt kjent at regjeringen allerede da hadde begynt arbeidet med å innføre forbud i flere produkter, i påvente av strengere regler fra EU. Likevel var det flere fra regjeringen som valgte å bruke tungt skyts for å latterliggjøre lokalpolitiker Nikki Schei. I møte med seriøse og faglig begrunnede advarsler om skader både på mennesker og miljø, reagerte de med hånlatter og arroganse. Kanskje var dette fordi det sto MDG ved siden av navnet hans i avisa? Nå i 2020 har hånlatteren stilnet, og forslag om forbud møtes med unison støtte.

Mye lidelse og store skader kunne trolig vært unngått dersom folk hadde vært villig til å legge skylappene til side og lytte til fakta de syntes var ubehagelige. I det store bildet blir skismøring i så måte en fillesak. Hvilke skader og lidelser påføres ikke natur og mennesker når klærne våre og mye den tropiske frukta vi spiser produseres, med utstrakt bruk av skadelige kjemikalier og gift – i land der bruken reguleres mye slappere enn her til lands? Når kommer kravene til giftfri produksjon av våre forbruksvarer?

LES OGSÅ: Urovekkende funn: Skismørere på amatørnivå har helsefarlige fluorverdier

Det er lett å fordømme og forby fæle ting der forbudet oppleves ubeleilig for kun deler av samfunnet. Blyhagl. Skismøring. Gjennomkjøringstrafikk i tette bygater. Det er ikke like lett å gå i rette med det som i større grad angår oss alle eller som potensielt vil ha store kortsiktige konsekvenser for samfunnet vårt. Det er flott at vi endelig tar et felles, tydelig standpunkt og får en rask utfasing av fluorsmøring. Jeg håper dette kan være starten på en holdningsendring.

Følg Adresseavisen Meninger på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter

Ask Ibsen Lindal,
talsperson MDG Trøndelag
 

Ask Ibsen Lindal, talsperson MDG Trøndelag  

På forsiden nå