Debatt:

NHO og E6 på rett spor?

Framtidens trafikale utfordringer må møtes med kunnskap og informert dialog. Naturvernforbundet ser helst at vi prioriterer jernbane, og et togtilbud som kan løse trafikkutfordringene på E6 og i bykjernene på en miljøvennlig måte, heter det i dette innlegget.  Foto: christine schefte

Saken oppdateres.

Direktørene Tord Lien og Andreas K. Enge i NHO og AtB bekrefter sentrale fakta i sitt debattinnlegg om E6 den 21. januar: «Klarer en å få mange nok til å sette bilen hjemme kan det være tilstrekkelig til at trafikkflyten mellom Stjørdal og Trondheim blir levelig». Konklusjonen gjelder en anleggsperiode med dårligere kapasitet enn i dag, og det er følgelig unødvendig å bygge ny motorvei på strekningen.

LES OGSÅ: Fare for kø når utbyggingen starter

Interessert i debatt og meninger? Les flere saker her.

Ellen Andersson 

Guus Wellesen 

Gaute R. Dahl 

Nye veier vil likevel bruke 5,6 milliarder på et prosjekt som underveis og i all ettertid gir store klimagassutslipp, tap av viktig våtmark og karbonbindende skog og matjord.

Tradisjonelt er næringslivet kritiske til offentlig pengebruk og avgifter, men i Trøndelag vi NHO bygge en vei vi kan klare oss helt fint uten, og som gjør det vanskeligere for kommunene i byvekstavtalen å nå nullvekstmålet uten restriktive tiltak (som økte bompenger, parkeringsbegrensninger etc.).

LES OGSÅ: Kjære Nye Veier: La fartsgrense 110 km/t forbli en drøm

Men siste ord er ikke sagt. Veiarbeidet kan ikke begynne før kommunene har vedtatt reguleringsplaner for strekningen, og det på bakgrunn av tilfredsstillende saksutredning. Per i dag vet vi ikke hvor store klimagassutslipp prosjektet medfører i anleggsperioden. Ingen har beregnet hvor mye klimagassutslippene øker med høyere fart, vedlikehold, drift og reasfaltering av flere kjørefelt og tunneler.

Vi tror ikke at våre lokale politikere mener det er fornuftig å møte natur- og klimakrisen med slik uvitenhet og i 110 km/t.

Framtidens trafikale utfordringer må møtes med kunnskap og informert dialog. Naturvernforbundet ser helst at vi prioriterer jernbane, og et togtilbud som kan løse trafikkutfordringene på E6 og i bykjernene på en miljøvennlig måte.

Følg Adresseavisen Meninger på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter

OPPTATT AV DEBATT? Lytt til en debatt-podkast, i regi av ungdommer på Saupstad og Kolstad: Helsesista svarer om ensomhet, sex, følelser og porno

På forsiden nå