Debatt:

Grønt lys for Trøndelag

Fiskeri- og sjømatministeren skriver at det er nå er innført begrensninger i lakseproduksjonen på Vestlandet på grunn av lakselus, men Trøndelag er ikke berørt. 

Saken oppdateres.

Nylig slo regjeringen på trafikklyset for havbruksnæringen. I Trøndelag er det grønt lys. Det betyr at oppdretterne her kan øke produksjonen. Dette er en unik mulighet til å sikre økt verdiskapning og lønnsomme arbeidsplasser. Havbruksnæringen skaper aktivitet langs hele kysten. Den gir også store økonomiske ringvirkninger, og sørger for oppdrag til den lokale rørleggeren, hotellet og nærbutikken der du bor.

LES OGSÅ: De har knekt lakselusa

Lakselusa er trafikkonstabelen. Trafikklyssystemet skal sørge for forutsigbar og bærekraftig vekst i havbruksnæringen. Fargen settes ut fra hvordan lakselusa påvirker villaksen i området, og avgjør om oppdretterne i området får lov til å vokse, eller om de må redusere. Vi har et stort ansvar for å ta vare på villaksen i Norge. Derfor får to områder på Vestlandet nå rødt lys, fordi påvirkningen fra lakselus på villaks er uakseptabel. To områder får gult lyst. Her må produksjonen fryses.

LES OGSÅ: Kan villaks- og oppdrettsnæring leve side om side?

Det går svært godt i norsk fiskeri- og sjømatnæring. Det ble som kjent rekord i 2019 med eksport av norsk sjømat for mer enn 107 milliarder kroner. Verdien fra havbruk utgjorde i fjor 71 prosent av den totale sjømateksporten målt i verdi. Gjør vi ting riktig er mulighetene for ytterligere vekst i havbruksnæringen store. Også for Trøndelag. Om to år skal kysten fargelegges på nytt. Hvis næringen holder orden i sysakene kan det bli grønt lys også da.

Følg Adresseavisen Meninger på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter

På forsiden nå