Debatt:

Svar på åpnet brev til Reitan: Vi går nå en spennende tid i møte på Risvollan

Dette er et svar på debattinnlegget Risvollansenteret: Åpent brev til Odd Reitan og Torbjørn Skei.  Foto: JENS SØRAA

Saken oppdateres.

REN Risvollan er sammen med Risvollan Borettslag, tidligere ICA, Union og nå Coop, eier av noen av seksjonene som tilsammen utgjør Risvollan lokalsenter. Gjennom snart 13 år som eier i området har REN Risvollan foreslått ulike utviklings- og reguleringsalternativer for området, uten å komme i havn med ett felles prosjekt. Årsakene til det er mangesidig, men tid og kompleksitet medførte at vi etter hvert la de større utviklingsplanene på is, og i stedet utviklet næringsseksjonen i senteret i tråd med etterspørselen for arealer i området. Dette gjorde vi for å unngå at deler av bygningsmassen skulle bli stående tom.

LES OGSÅ: Risvollansenteret: Åpent brev til Odd Reitan og Torbjørn Skei

Når REN Risvollan startet renovering av sine seksjoner i høyblokka i 2017, ble det lagt en plan hvor forretninger og servering skulle legges i sokkelen. Offentlige helse- og servicevirksomheter skulle samles på én flate og sikres bedre universell tilgjengelighet. De helserelaterte virksomhetene i 1. etasje har i varierende grad behov for avskjerming, noe vi som utleier må hensynta. Dette er bakgrunnen for folieringen som er transparent eller tett ut fra den enkelte leietakers behov. Til biblioteket har vi eksempelvis satt inn en bred skyvedør mot fellesarealet slik at aktiviteter skal kunne trekkes ut i «gata».

LES OGSÅ: Hva skjer med Risvollan-senteret?

Vi går nå en spennende tid i møte på Risvollan. Mulighetene er mange, både i ledige lokaler i eksisterende bebyggelse, og i forbindelse med det pågående reguleringsarbeidet for lokalsenterområdet. Ledig areal i 1. etasje vil for eksempel kunne passe utmerket som møtepunkt/beboerkafé med lett servering. Derfor oppfordrer vi beboere, borettslaget, idrettslag eller andre med lyst og initiativ til å ta kontakt for å se hva vi kan gjøre for å lage gode felles soner, hensyntatt de virksomheter som i dag er i bygget.

Reguleringsplanarbeidet er som nevnt godt i gang. Det er et svært positivt samarbeid mellom alle berørte parter i området, som forhåpentligvis vil resultere i et omforent planforslag i løpet av sommeren/høsten 2020. Dette håper og tror vi vil løfte kvaliteten på hele området, både ute og inne, slik at Risvollan kan fungere som et moderne lokalsenter for fremtiden.

Vi ønsker interesserte og engasjerte stemmer hjertelig velkommen til å bidra med sine gode visjoner og innspill i vårt arbeid for et godt Risvollan for alle.

Følg Adresseavisen Debatt på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter

På forsiden nå