Debatt:

Parkering ved Persaunet: Ja, det er for få plasser

Trondheim kommune skriver at det er for få parkeringsplasser ved blant andre Persaunet helse- og sykehjem i er svarinnlegg til en pasient. I innlegget fra pasienten ble det brukt et gammelt bilde av sykehjemmet. Bildet over er fra det nye sykehjemmet.  Foto: Trondheim kommune

Saken oppdateres.

Viser til debattinnlegg 17. februar, signert Terje Kulvik, om parkeringssituasjonen ved Persaunet helse- og velferdssenter. Det er beklagelig at du opplevde parkeringen ved Persaunet helse- og velferdssenter som begrenset. Senteret er bygd i tråd med Trondheim kommunes parkeringsveileder. I dag ligger det tre handikapplasser direkte rett ved hovedinngangen, og en handikapplass og tolv ordinære parkeringsplasser ved innkjøringen til anlegget. I tillegg er det parkeringsplasser for blant annet tjenestebiler i parkeringskjeller under sykehjemmet, og omsorgsboligene har egen parkeringskjeller.

LES OGSÅ: Sykehjem i Trondheim

Vi har i ettertid erfart at dette antallet parkeringsplasser ikke er tilstrekkelig for å ivareta behovet til besøkende og ansatte som jobber turnus. Når det planlegges og reguleres tomter til nye helse- og velferdssentre, legges det nå nye føringer for parkering til grunn for å kunne ivareta besøkende og ansatte bedre. Det ble blant annet vedtatt av bystyret ved regulering av nye Risvollan helse- og velferdssenter.

Kommunen har foretatt en vurdering av situasjonen for parkering på alle våre eksisterende helse- og velferdssentre. Det er ønskelig å utvide kapasiteten der det viser seg å være mulig å gjennomføre. Dette gjelder også Persaunet helse- og velferdssenter.

Følg Adresseavisen Debatt på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter

På forsiden nå