Debatt:

Ulykkens portal på Selsbakk

Far til to skolebarn er bekymret for skoleveien til Selsbakk, som verken tar hensyn til helse, miljø eller sikkerhet, mener debattanten. Barna på bildet er ikke innleggesforfatternes barn, men det er samtykket til bruk.  Foto: Privat

Saken oppdateres.

HMS. Helse, miljø og sikkerhet. Et begrep som står svært sterkt i arbeidslivet og som det bortimot er tabu å kompromisse med. Men hvordan står HMS-begrepet når det gjelder skolevei? Vi bor på Selsbakk, en rolig og trivelig bydel, med to barn i småskolen. Og selv om det er rolig og trivelig her, så er jeg bekymret når barna ferdes på og langs veiene. Det handler også om helse, miljø og sikkerhet.

Helse. Barn rører seg generelt for lite i dag. Noe som ville gitt barna litt «gratis» aktivitet i hverdagen, er om de hadde gått eller syklet til og fra skolen. Kommunen har vurdert at skoleveien på Selsbakk ikke er trygg på grunn av manglende fortau flere steder og flere av barna får skoleskyss om vinteren. En lite fornuftig løsning, både med tanke på økonomi, helse og miljø.

LES OGSÅ: Når både kommunen og Fylkesmannen svikter skoleelevene

De barna som ikke har krav på skoleskyss blir kjørt, dette gir økt trafikk og ytterligere belastning på miljøet. Så til det viktigste: Sikkerhet. For det er ikke bare manglende fortau som er problemet. Når barn skal til skolen, må de gjennom en flaskehals; undergangen ved Selsbakk stasjon. Her deler de plassen med biler som ikke har mulighet til å se hva som befinner seg på den andre siden av undergangen.

Det hele reguleres med et lyssignal som ikke fungerer som det skal. Det kan stå på blinkende gult klokka 07.30 en mandag morgen, eller det kan vise rødt for alle, både biler og gående. Det skifter ikke og til slutt må man bare ta sjansen på å kjøre. Det er også vanlig at det skifter fra grønt til rødt når du kommer mot det, uten at det kommer biler eller gående på andre siden. Og det skifter ikke før det kommer noen på andre siden som opplever det samme; det skifter fra grønt til rødt.

LES OGSÅ: - Skiltet vises mye bedre enn det vi så for oss. Vi ser det fra Tonstadkrysset

I tillegg er det ofte svært glatt inn mot denne undergangen, noe som førte til en trafikkulykke for en måned siden. Også denne vinteren er kvaliteten på veivedlikeholdet altfor ofte lite tilfredsstillende og lovnadene om høy prioritering uten troverdighet. Og for å krydre det hele; snart blir det bygd et boligkompleks i nærheten av Selsbakk stasjon. Fra disse leilighetene vil biler komme inn mot undergangen fra en ny retning, og vil i enden av en relativt bratt bakke krysse et fortau like ved undergangen.

Men det finnes en løsning! Det er mulig å etablere en kulvert som vil skille myke og harde trafikanter. En entreprenør har vært på befaring og bekreftet at dette lar seg gjøre på ei helg! Men kommunen har konkludert med at en slik kulvert ikke er nødvendig fordi «eksisterende tiltak er tilstrekkelige». Eksisterende tiltak er det nevnte lyssignalet og skilt som viser at det er vikeplikt fra den ene siden. Etablering av kulvert har vært diskutert før, og avvist av kommunen fordi den ble for dyr. Men de utelukker ikke at en kulvert kan etableres på et senere tidspunkt.

LES OGSÅ: Syke ansatte: Veien til helvete er brolagt med gode intensjoner

Så hva med HMS’en da? Det kan se ut som at det er ulike spilleregler når det gjelder arbeidsplasser og skolevei. Kunne en arbeidsgiver svart at «vi synes de skisserte sikkerhetstiltak er for dyre og har vurdert at eksisterende tiltak er tilstrekkelige, men de skisserte tiltak kan bli aktuelle senere» når det avdekkes HMS-avvik på en arbeidsplass? Vi på Selsbakk føler at signalene som sendes fra kommunen er at våre barns sikkerhet på vei til og fra skolen har en pris, og at den prisen er lavere enn for en kulvert!

Følg Adresseavisen Debatt på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter

På forsiden nå