Debatt:

Stopp pensjonsranet av sykepleierne!

Kenneth Sandmo Grip, foretakstillitsvalgt Norsk Sykepleierforbund.  Foto: Mariann Dybdahl

Saken oppdateres.

Arbeidsminister Torbjørn Røe Isaksen har, med sitt skambud i forhandlingen om særaldersgrensene, lagt sten til byrden for arbeidsgivere i en kvinnedominert offentlig sektor. Sykepleieres gjennomsnittlige avgangsalder, inkludert de uføre, er i dag ca. 57 år. I følge KS-barometeret er sykepleiere den yrkesgruppen det er vanskeligst å rekruttere.

Rekrutteringsutfordringen har også manifestert seg i sykehus. Derfor er det er svært alvorlig at arbeidsministeren og regjeringen ikke tar denne situasjonen på alvor og bidrar til en løsning. Med brudd i forhandlingene om særaldersgrense så lar arbeidsministeren være å sikre pensjonen for alle sykepleiere født etter 1970. Når arbeidstakersiden så seg nødt til å bryte forhandlingene var dette fordi ministeren ikke la fram et reelt tilbud.

Interessert i debatt og meninger? Les flere saker her.

Statsråden har tidligere forsøkt å argumentere med at han ga tilbud om 400 000 kroner ekstra over et livsløp. Det han ikke forteller er at for å opprettholde dagens ordning så burde han ha tilbudt én millioner kroner. En slik reduksjon kan NSFs medlemmer selvfølgelig ikke akseptere. Dette bruddet øker utfordringene med å rekruttere dagens unge til sykepleiestudier og det forsterker arbeidsgivernes allerede store utfordringer med å rekruttere og beholde viktig kompetanse i helsevesenet. Dette må arbeidsgivere forholde seg til uavhengig av om regjeringen rydder opp. NSFs beskjed til dagens regjering i anledning den internasjonale kvinnedagen er: Stopp pensjonsranet av sykepleierne!

Følg Adresseavisen Debatt på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter

OPPTATT AV DEBATT? Lytt til en debatt-podkast, i regi av ungdommer på Saupstad og Kolstad: Helsesista svarer om ensomhet, sex, følelser og porno

På forsiden nå