Debatt:

Viktig at politikerne setter ned foten for motorveiplanene

Nye Veier planlegger ny E6 mellom Ranheim og Værnes.  Foto: Illustrasjon: Nye Veier

Saken oppdateres.

Prosjektdirektør Johan Arnt Vatnan i Nye Veier Trøndelag har et innlegg i Adresseavisen 17. mars der han mener at jeg tar feil angående trafikksikkerhet og veistandard når jeg kritiserer Nye Veiers E6-planer i en kronikk i slutten av februar. Vatnan mener at en firefeltsvei for 110 km/t er tryggere enn to-/trefeltsvei for 90 km/t, men bringer lite dokumentasjon.

Les også: Nye Veier-direktør: Faktafeil og unyanserte påstander om E6-utbygginga

Sintef gjorde en trafikksikkerhetsstudie som sammenlikner ulike veistandarder i 2004. Da var ikke 110 km/t aktuelt. Rapporten pekte på at det er midtrekkverk som er det viktige for å hindre møteulykker, og den viser også at forskjellen i fart er av betydning. Sintef-rapportens beregninger viste at en firefeltsvei for 100 km/t med bredde på 20 meter, vil gi nesten 60 prosent flere drepte og hardt skadde enn en trefeltsvei med midtrekkeverk for 80 km/t.

Statens vegvesen viser i en utredning fra 2019 at en to-/trefeltsvei med midtrekkverk og fartsgrense 90 km/t vil ha ti prosent lavere ulykkesrisiko enn en firefeltsvei for 110 km/t med bredde på 20 meter. Bredere firefeltsveier kommer marginalt bedre ut enn to-/trefeltsveier, men Nye Veier er faktisk en pådriver for å bygge deler av firefeltsveiene enda smalere, ned mot 19 meter.

Les om våre nye debattsider: Kjære leser og debattant i Adresseavisen: Du har mye å glede deg til!

Mitt poeng om arealinngrep handler om at firefelts motorvei for 110 km/t krever betydelig ny vei i ny trase. Å beholde dagens to-/trefeltsvei og heller forbedre den der det er nødvendig, vil naturligvis gi langt mindre inngrep i matjord og natur enn den løsningen Nye Veier ønsker.

Vatnan peker på at byvekstavtalene og utfordringene som økt veitrafikk medfører, ikke er Nye Veiers ansvar. Det er naturligvis uheldig at et statlig selskap ikke skal ha et medansvar i en slik viktig sak. Men det gjør det enda viktigere at politikerne setter ned foten for motorveiplaner som truer matjord, natur, klima og bymiljø.

Les også: Lokalpolitikere kan forsinke ny E6 mellom Ranheim og Værnes

Les også: Ikke behov for fire felt og større fart

Les også: Mer effektiv og trafikksikker vei – og mindre klimagassutslipp

Følg Adresseavisen Debatt på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter

På forsiden nå