Debatt

Skal vi lykkes med å ta hverdagen tilbake, er vi avhengig av et sikkerhetsnett for vanlige arbeidsfolk

De siste ukene har NAV mottatt 225.000 søknader om dagpenger, viser Morten Mørch, leder i Parat Regionutvalg Midt til.  Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Saken oppdateres.

Det er to uker siden statsministeren sto frem for et samlet pressekorps og regjeringen la frem «de sterkeste tiltakene vi har hatt i fredstid». Tirsdag ble det kjent at tiltakene forlenges til etter påske.

Morten Mørch, leder i Parat Regionutvalg Midt  Foto: Parat


De siste ukene har NAV mottatt 225.000 søknader om dagpenger, hverdagslivet er snudd på hodet – barnehager og skoler er stengt. Arbeidsledigheten er på over 10 prosent, den har ikke vært så høy siden 30-tallet.

Les mer: Til regjeringen og forvaltere av offentlige av bygninger

Vi må alle ta inn over oss at den situasjonen vi står i, er uten sidestykke. Det finnes ingen ferdig oppskrift på hvordan vi skal møte det som ligger foran oss. Samtidig er vi alle i ferd med å ta inn over oss at det vil være et annerledes Norge som ligger foran oss når vi en dag kommer ut i andre enden av denne krisen.

I Parat har vi gitt regjeringen og partiene på Stortinget honnør for de tiltakene som er iverksatt, og de krisepakkene som er lagt på bordet. Det har vært viktig for store deler av næringslivet, det har vært viktig for å bevare arbeidsplassene – og det har vært viktig for å sikre økonomien for vanlige folk.

Det er ekstraordinære tiltak som er satt inn, og det vil bli behov for ytterligere tiltak. I Parat region Midt har vi en tett dialog med våre medlemmer og tillitsvalgte. Rapportene vi får inn forteller oss at de nesten ukene kommer til å bli enda mer krevende for norsk arbeids- og næringsliv.

Les også: Bankene må sette ned renta raskt

Vi er glad for den tette dialogen som har vært mellom regjeringen, partiene på Stortinget – og en samlet fagbevegelse. Denne dialogen vil det være viktig å videreføre, ikke bare på det generelle planet – men også for spørsmål knyttet til enkelt bransjer som nå står overfor helt spesielle utfordringer.

Det er lagt store summer på bordet for å dempe effekten av den krisen som nå treffer oss, det vil være behov for mer. Nettopp fordi alternativene vil være så uendelig mye verre.

Skal vi lykkes med å ta hverdagen tilbake, er vi avhengig av at det er etablert et sosialt og økonomisk sikkerhetsnett for vanlige arbeidsfolk – og at det er liv laga også for næringslivet og arbeidsplasser når vi en dag er gjennom den verste delen av den krisen som nå har truffet oss. Her har vi nå alle et ansvar for å etablere gode tiltak og virkemidler, som treffer der de skal.

Norge er i en særstilling blant de fleste land i verden, og har økonomiske muskler til å møte og dempe det som nå treffer oss. Det er nødvendig, for at vi igjen skal kunne møte en normalisert hverdag – når dette en dag er over.

Vi er Parat, og vi jobber for at våre medlemmer skal få en enda bedre arbeidshverdag. Det er nå blitt en enda større oppgave.

Jeg er likevel sikker på at dette skal vi komme gjennom sammen. Den norske modellen og det trepartssamarbeidet vi har etablert – kommer til å være en viktig brikke i det puslespillet vi nå står sammen om.

Følg Adresseavisen Debatt på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter
På forsiden nå