Debatt:

Trondheim skal bli «best» på gjenvinning

Retura TRV ser på mulighetene for å levere enda flere typer plast til nye anlegg, skriver Lars Skrøvseth  Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Saken oppdateres.

I debattinnlegg 19. mars etterspør eier av Eplehuset, Marius Brevik, egen ordning for matavfall og en bedre ordning for plastavfall for næringslivet og husholdninger i Trondheim. I tillegg er han frustrert fordi plastbeholderen hjemme blir full lenge før hentedag. Det er gledelig å se at Eplehuset ved Brevik brenner for miljøet. Det gjør TRV Gruppen også.

Les også: Er Trondheim dårligst i landet på kildesortering?

Først vil vi anbefale Brevik å bestille større beholder for plast hos vårt datterselskap Trondheim Renholdsverk. Da vil ikke lenger plastbeholderen fylles til randen lenge før tømmedag. For å stimulere innbyggerne til å sortere mer avfall, er mesteparten av gebyret lagt på restavfall, og kun fem prosent er lagt på plast. Derfor koster det ikke så mye ekstra for større plastbeholder.

Det internasjonale markedet for plastavfall fungerer fremdeles ikke godt nok etter at Kina stengte grensene for plastavfall for snart to år siden. Norge, Europa og verden for øvrig har behøvd tid til omstilling, da tilgangen til plast er større enn det markedet etterspør. Flere aktører, både innen- og utenlands, satser nå på nye konsepter for plastgjenvinning, inkludert plasttyper som frem til nå har vært vanskelig å resirkulere. I tillegg jobber konsernet, sammen med samarbeidspartnere, for å utvikle en verdikjede for sortering og gjenvinning av plast.

Vårt datterselskap Retura TRV jobber kontinuerlig med løsninger for å kunne materialgjenvinne flere typer plast enn det vi gjør i dag. De oppfordrer også kundene å sortere på de typer plast som kan gjenvinnes til nytt plastråstoff. Retura TRV ser på mulighetene for å levere enda flere typer plast til nye anlegg, som kan sortere og gjenvinne plasten på en bedre måte, slik at også denne plasten får nytt liv gjennom nye produkter.

Plastemballasje fra husholdningene sendes via Grønt Punkts returordning til anlegg i utlandet, for sortering i ulike plasttyper og gjenvinning til nytt råstoff og produkter av plast. Også her sorteres det ut en type plast som det ikke har vært mulig å gjenvinne. Men nå ser vi altså lys i tunnelen.

Les også: Da skoleelevene skrev innlegg i Adressa, begynte ting å skje

I løpet av de nærmeste månedene vil trolig de fleste kommunene i regionen, inklusive Trondheim, ha vedtatt å bygge sorteringsanlegg for restavfall fra husholdningene. Anlegget skal blant annet sortere i 6 ulike plasttyper, og vil sortere ut mye mer plast enn hva du og jeg greier når vi kildesorterer hjemme. Da må alle innbyggerne først kildesortere matavfall slik at minst mulig mat kommer inn i anlegget og mest mulig matavfall kan utnyttes bedre enn i dag.

Retura TRV tilbyr sine kunder å sortere matavfall. Mange kunder ønsker utsortering, men ikke alle kundene er villig til å betale ekstrakostnaden med f.eks å produsere biogass av matavfallet. Kildesortering av matavfall er uansett en god måte å få oversikt over hvor mye matavfall bedriften har. Å utnytte matavfallet på en best mulig måte i fremtiden, er absolutt et fokusområde også på næringssiden.

Løsning er altså i sikte, både for mat- og plastavfall fra husholdninger og næringsliv. Om få år skal Trondheim, sammen med resten av Trøndelag, bli en «vinner» på gjenvinning.

Følg Adresseavisen Debatt på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og TwitterPå forsiden nå