Debatt:

Kommuneoverlege og hytteeier: Hytteforbudet er nødvendig og bør innskjerpes

Bildet viser kommuneoverlege Arne Opdahl ved Ryssdalsnebba i Sunndal, før korona-utbruddet. Sammen med Torstein Vik skriver han om hvorfor hytteforbudet er nødvendig.   Foto: privat

Saken oppdateres.

Det tiltaket som har skapt mest debatt i disse korona-tider, er pålegget om ikke å reise på hytta. De fleste hyttefolk respekterer pålegget.

Dessverre har et par hytteeier-foreninger, støttet av noen taleføre, ressurssterke enkeltpersoner protestert heftig og motarbeidet tiltakene. Vi vil her forklare enda tydeligere hvorfor tiltaket ikke bare er helt nødvendig, men faktisk bør innstrammes: De foreslåtte unntakene bør utgå. Vi bruker Rennebu som eksempel.

Hovedgrunnen til hytteforbudet er at hyttekommunene har en annen alderssammensetting og et marginalt bemannet helsevesen og dermed vil bli betydelig hardere rammet av covid-19 enn storbyene.

LES OGSÅ: Hytteforbud - hva er logikken?

I Rennebu, en typisk hyttekommune, er hver fjerde innbygger (25 prosent) over 65 år. På landsbasis er 17 prosent av befolkningen over 65 år, i Oslo 12 prosent og i Trondheim 14 prosent. En relativt større andel av befolkningen i Rennebu og andre hyttekommuner enn i storbyene har dermed aldersrelaterte sykdommer, og en større andel bor i sykehjem. Disse forholdene gjør at en epidemi vil ramme befolkningen i Rennebu og andre hyttekommuner langt hardere.

Dette underbygges av rapportene fra Italia hvor 24 prosent av befolkningen er over 65 år fordi det er blant disse at dødeligheten er høyere enn i andre land. I Italia hadde dessuten de som døde i denne aldersgruppen i gjennomsnitt to tilleggsdiagnoser. Dødstallene må forventes å stige også i Norge, og spesielt i hyttekommuner som Rennebu etter hvert som den eldre delen av befolkningen blir smittet.

LES OGSÅ: Noen vil få det verre enn oss

Det andre hovedpoenget er at Rennebu som andre hyttekommunene, har et marginalt bemannet helsevesen. I Rennebu arbeider fire leger, hvorav to kan delta i legevakt, tilstrekkelig for kommunens 2500 innbyggere. Man har ikke lokaliteter for å skille personer med mistanke om covid-19-smitte fra personer som søker legekontoret for andre sykdommer. Konsultasjoner for luftveisproblemer foregår per telefon og video, og prøver tas på parkeringsplassen utenfor legesenteret. Det burde være åpenbart at om bare en medarbeider smittes, rammes helsetjenesten her særlig hardt.

Selv om bare halvparten av de 2000 hyttene i Rennebu skulle bli benyttet, vil folketallet i kommunen fort øke til mellom 6000 og 10 000. Dermed øker risikoen for at smitten skal importeres til Rennebu, mens hendelser som skader, beinbrudd eller akutt sykdom må forventes og uvegerlig føre til ekstra belastning på helsetjenesten. At personer med en covid-19 syk person i isolat i eget hjem representerer en ekstra stor risiko for smitteimport til kommunen er åpenbart, og burde ikke gi unntak!

LES OGSÅ: Norge er en hyttenasjon, kan man utnytte dette fornuftig?

De fleste hytte-eiere har så langt respektert forbudet om å oppholde seg på hyttene. Vi er bekymret for at enkelte hytteforeninger, støttet av ressurssterke talspersoner, presser regjering og helsemyndigheter til å løsne på disse tiltakene. Det har de heldigvis ikke greid. Imidlertid mener vi at tiltakene faktisk bør innskjerpes.

I Rennebu er altså det overordnede målet å forhindre epidemien i å få feste, og i hvert fall unngå at den lammer det lokale helsevesenet. Derfor er tiltaket helt nødvendig.

Les om våre nye debattsider: Kjære leser og debattant i Adresseavisen: Du har mye å glede deg til!

Følg Adresseavisen Debatt på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter

På forsiden nå