Debatt:

Hyttefolk og hyttekommuner står sammen!

Adresseavisens kommentar om hyttekommunene.  Foto: Skjermdump midtnorskdebatt.no

Saken oppdateres.

Både før og etter at hytteforbudet ble innført 19. mars, har det vært utallige forsøk på å spille hyttefolk og hyttekommuner ut mot hverandre. Dessverre fortsetter flere medier å holde liv i en slik konflikt.

Senest i dag (7. april) trykker Adressa en en kommentar fra en av sine egne kommentatorer med overskriften «Hyttekommunene har seg selv å takke», mens Klassekampen trykker et to-siders essay som konkluderer med at forbudet skyldes populistisk lobbyvirksomhet fra kommunene, i regi av ordførere og kommuneoverleger.

Det er derfor grunn til å minne om at dette forbudet er en sentral vedtatt forskrift, som er lovpålagt med hjemmel i Smittevernloven og innført av regjeringen. Forbudet gjelder foreløpig til 14. april. De aller fleste hyttefolk har respektert forbudet.

Les kommentaren: Hyttekommunene har seg selv å takke

I vårt innlegg i Adressa 30. mars, prøvde vi på en saklig måte å redegjøre for hvorfor hytteforbudet er riktig og nødvendig for hyttekommunene. Vi brukte Rennebu som eksempel. Vi ønsket å vise at vi, som begge har faglig medisinsk kompetanse og som representerer begge sider, står sammen om å støtte forbudet.

Les også: Svarer om hytteforbud: Vi reagerer med undring på kommuneoverlegens innlegg

Det er derfor leit at Sørøyåsen hytteforening har tolket en setning i den generelle innledningen slik at vi skulle insinuere at lokale hytteforeninger i Rennebu har motarbeidet forslaget. Vi skjønner at foreningen føler dette særlig urettferdig ettersom den har oppfordret sine medlemmer til lojalt å følge pålegget.

Vår kommentar var imidlertid basert på at flere medier skrev om nasjonale overgripende hytteforeninger som ønsket (Norges hytteforbund) eller «krevde» (Norges hyttelag) at forbudet måtte lempes eller oppheves (bl.a. VG og NRK 20. mars).

Les også: Kommuneoverlege og hytteeier: Hytteforbudet er nødvendig og bør innskjerpes

Vi er helt enige med Sørøyåsen hytteforening i at ingen er tjent med at det skapes unødige konflikter, aller minst lokalt. I den grad andre foreninger, eller andre hytteeiere i Rennebu eller i andre hyttekommuner skulle føle seg urettferdig uthengt av vårt innlegg, håper vi at denne misforståelsen nå er ryddet av veien.

På forsiden nå