Om jernbane: Både jeg og andre har spist for mye kake

Tog eller trivsel på Ranheim. Aksjonsgruppe krever at dobbeltsporet jernbane legges i tunnel og ikke langs dagens trasé langs fjorden. Møter Oddvar Longva 977 03 545 og Jan B. Stene 905 67 041 onsdag 15.2 ved Ranheim kirke, ved avkjørselen til Hansbakkfjæra.  Foto: jens petter søraa

Saken oppdateres.

Det satses mye på jernbane – også i Trøndelag. Det kommer nye og bedre tog, vi får flere avganger og vi får elektriske linjer fra Trondheim til Storlien. Men vi har ikke nådd våre mål om at toget skal gå raskere og enda oftere. For å få det til må et samlet politisk miljø i Trøndelag stå bak kravet når budsjettet vedtas.

Trygve Lundemo har noen betraktninger om regjeringas prioriteringer mellom veibygging og satsing på tog i Trøndelag. Det er riktig at det så langt er satset mye mer på vei enn på jernbane. I årene framover må det brukes mye mer på jernbane enn vei, slik at det blir den balansen som er vedtatt i Stortinget gjennom Nasjonal transportplan (NTP).

Les også debattinlegget: Bilist i Trondheim: Åtte kritiske spørsmål til Miljøpakken

I løpet av de siste årene er det skjedd mye. Nå starter arbeidet med nye linjer med elektrisk ledning over togskinnene på strekningen Trondheim-Stjørdal og fra Hell til Storlien. Det ventes at det til gi økt passasjer- og godstrafikken til og fra Sverige. Kanskje vi får nattog mellom Trondheim og Stockholm igjen?

Nye togsett er nå bestilt. De er komfortable, har langt flere sitteplasser og mobildekningen blir langt bedre enn i dag. De nye togsettene blir satt i drift i løpet av neste år. Stasjoner skal oppgraderes, den første bør være Ranheim. Det er utrolig at en av de mest befolkede områdene med gangavstand til jernbanestasjon på Trønderbanen ikke har på- og avstigningsmuligheter. Bane Nor planlegger nå hvor krysningssporene skal bygges for å oppnå halvtimesfrekvens. Bevilgningene til dette må etter Venstres syn kommer i statsbudsjettet for 2021. Halvtimesfrekvens på strekningen Melhus-Steinkjer må i rutetabellen senest fra desember 2024.

Les også debattinnlegget: Vi har rom for å ta vare på veiene, slik at folk kommer seg trygt hjem

Moderniseringen, og økt tilbud, kan bety at vi øker antall passasjerer på Trønderbanen fra 1,3 millioner til mellom tre og fire millioner passasjerer i 2025. Det økte passasjerantallet skal hovedsakelig tas fra biltrafikken på veiene. Jeg mener at vi samtidig trenger utbygging av E6 på den samme strekningen. Dagens tunneler med møtende biler i hver sin retning er ikke trafikksikkert. Målet er null drepte og hardt skadede i trafikken, det er det vi må prioritere. En brann i dagens tunneler vil være en katastrofe. Det er også ventet betydelig befolkningsvekst på denne strekningen.

Les om våre nye debattsider: Kjære leser og debattant i Adresseavisen: Du har mye å glede deg til!

20.000 biler er til vanlig på veien mellom Trondheim og Stjørdal. Alle har det travelt og de fleste på samfunnsnyttig tjeneste. Men det er langt fra alle som trenger bruke bil, det gjelder spesielt de som skal ta fly. Derfor er det viktig at vi får et hurtig tog som kan gå hvert kvarter på denne strekningen, det er den nye moderne Trønderbanen – også som flytog. Dette oppnår vi med dobbeltspor i tunnel på strekningen Ranheim-Hommelvik. Genialt i forhold til matjordvern, rask, punktlig og sikker transport og ikke minst mye frigjort areal lang dagens jernbanetrasé.

Les også debattinnlegget: En takk fra oss

Kakespising har det vært nok av i jernbanesaker, der er jeg helt enig med Trygve Lundemo. Jeg erkjenner at både jeg og andre både har spist for mye kake, tatt for mye Møllers tran og solgt skinnet før bjørnen er skutt. Det skjer likevel mye mer satsing på jernbane med dagens regjering enn det skjedde på de forrige førti årene, også i Trøndelag. Vi trøndere har ikke vært flinke nok til å stå samlet for å få gjennomslag i budsjettet; jeg har lest budsjettforslagene fra alle partiene. Derfor er det viktig at vi når står sammen om det viktigste nye samferdselsprosjektet i Trøndelag. Vi kan slutte å spise kake, men vi har til nå måtte nøye oss med smuler.

Følg Adresseavisen Debatt på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter
På forsiden nå